ung anhörig

Stödgrupp för unga anhöriga

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Att vara barn till en familjemedlem med demenssjukdom innebär speciella erfarenheter och kunskaper som allra bäst delas och förstås av andra i liknande situation. Stockholms Sjukhem har en stödgrupp för barn till yngre med demenssjukdom.

– Att vara barn till en familjemedlem med demenssjukdom innebär speciella erfarenheter och kunskaper som allra bäst delas och förstås av andra i liknande situation, säger Jarek Raubo, Silviasyster och ansvarig för den nya stödgruppen. Vi har tidigare inte haft något organiserat psykosocialt stöd för barn och unga närstående till patientgruppen yngre med demenssjukdom, men vi vet att det finns ett stort behov av stöd.

– Vi har en stödgrupp för barn och unga som är närstående till en yngre person med demens. Vi träffas i en öppen grupp för att utbyta tankar och dela erfarenheter, säger Jarek Raubo. Det är viktigt att öka kunskapen kring sjukdomsprocessen i sig men också att få redskap att som ung anhörig hantera sina egna reaktioner och situationer som uppstår.

Närståendestöd hög prioritet

Allt mer kunskap finns hur demenssjukdom påverkar närstående i form av fysisk och psykisk stress med känslor av övergivenhet och skuld, tidigarelagd sorg och depression. Innan den sjuke fått plats på ett boende har de närstående tagit det största ansvaret för vården och omsorgen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid demenssjukdom ges därför närståendestödet hög prioritet. Den mest betydelsefulla förändringen eller brytpunkten är just flytten från hemmet.

Stockholms Sjukhem har ett vård- och omsorgsboende för personer under 65 år med demens

Stödgrupp för barn och unga

Stödgruppen vänder sig till barn och unga som har en anhörig på Stockholms Sjukhems boende för yngre med demens.

För mer information kontakta 

Silviasyster Jarek Raubo

  070-990 39 59

Visas enbart i Umbraco för redaktörer