Miia Kivipelto

Forte ger 4,6 miljoner till patientnära demensforskning på Stockholms Sjukhem

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Demens och alzheimer är stora utmaningar i hela världen och ökar snabbt. Professor Miia Kivipeltos projekt STRONGER 60+ har fått 4,6 miljoner av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Av totalt 101 ansökningar har Forte valt att finansiera sju forskningsprojekt som ska bidra med ny kunskap kring åldrande och hälsa, varav STRONGER 60+ är ett.  Projektet bygger bland annat vidare på den lyckade ”fingerstudien”, vilket innebär att man åtgärdar flera riskfaktorer samtidigt för att motverka demens. Tidigare har man oftast försökt att arbeta med en sak i taget istället, exempelvis behandling med en viss typ av vitaminer eller aktivitet. I ”fingerstudien” fick flera faktorer som kost, fysisk- och social aktivitet, minnesträning och hantering av risker för hjärt-kärlsjukdom samverka. Och det visade sig vara mycket framgångsrikt.

Vad är nyheten med STRONGER 60+?

– Nu ska vi implementera den patientnära forskningen här på Stockholms Sjukhem och använda den i samarbete med vårdpersonal för att motverka demens. Kanske har det varit saker som har fungerat i de studier vi har gjort men som vi behöver ändra på för att det inte passar patienterna, eller rutinerna i vården.  Vi kommer också att anpassa behandlingen efter olika patienter och deras behov. Vi bakar helt enkelt in den i verksamheten där det finns fysioterapeuter som kan ge träningstips och dietister som kan ge patienterna kostråd.

Något mer du vill berätta om STRONGER 60+?

– En viktig del är att vi ska belysa hur psykosociala faktorer som stress, sömn och ensamhet kan minska risken för demens om de motverkas. Här är gruppträning därför en viktig del om man är intresserad av det. Patienterna ska också få använda sig av ny e-hälsoteknik som att fylla i personlig data som träning och kost i en app och att kanske göra minnesövningar med hjälp av ny e-hälsoteknik.

Hur lång är studien och hur många patienter ska vara med?

– Vi räknar med att komma igång efter årsskiftet och STRONGER-studien ska pågå i ett år med cirka 120 patienter. Hela FORTE-projektet kommer löpa under tre år och är unikt på det sättet att både forskare, personal inom vården och patienter är med så då kan man få snabba återkopplingar och göra förbättringar fort.

Vad ska man göra med resultatet från studien?

– Demens och alzheimer är stora utmaningar i hela världen och ökar snabbt så den här forskningen är viktig. Vi hoppas att de resultat vi får fram ska kunna användas inom vården för att motverka kognitiv svikt och demens i stor omfattning. Vanligtvis tar det 15-17 år för att implementera forskningsresultat i vården. Nu vill vi vill göra den här processen snabbare och använda evidensbaserad kunskap och metoder i en tidigare skede. Resultatet ska spridas till vårdpersonal, patienter och närstående samt till beslutsfattare.

Projektgrupp för STRONGER 60+

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik

Charlotta Thunborg, postdoc och  forskningskoordinator

Karin Evenholt, utvecklingsledare som projektleder Starkare 60+

Elisabet Åkesson, lektor vid FoUU-enheten på Stockholms Sjukhem

Breiffni Leavy, postdoc Karolinska Institutet

Peter Strang, professor i palliativ medicin

 

Samt medarbetare från Primärvårdsrehab och flera forskare på Karolinska Institutet.

Referensgrupp

Barbro Westerholm, forskare och läkare

Ingvar Krakau,  docent i allmänmedicin och forskare 

Georg Engel, verksamhetschef för palliativ vård och FoUU-chef på Stockholms Sjukhem

Ulrika Jakobsson, verksamhetsutvecklare på Stockholms Sjukhem