Grattis till projektledarna (fr v): Linda Björkhem-Bergman, Breiffni Leavy, Peter Strang och Staffan Josephsson.  Arvid Bothén fanns inte på plats under den officiella överlämningen.

Grattis till projektledarna (fr v): Linda Björkhem-Bergman, Breiffni Leavy, Peter Strang och Staffan Josephsson. Arvid Bothén fanns inte på plats under den officiella överlämningen.

Officiell överlämning av Jubileumsprogrammets projektanslag

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Onsdag 16 oktober anordnades en officiell överlämning av projektanslag och presentation av de fem projekt som beviljats finansiering i Jubileumsprogrammets första öppna utlysning.

Våren 2019 beviljades fem projekt finansiering från Jubileumsprogrammet efter en öppen utlysning. De beviljade projekten omfattar både klinisk forskning, registerstudier, innovationsprojekt och utvecklingsprojekt. I onsdags hölls en officiell överlämningen av projektanslagen. Jubileumsprogrammet syftar till att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka, sköra äldre, såväl inom Stockholms Sjukhems verksamheter, som nationellt och internationellt. 

Ewa Ställdal, ordförande i FoUU-kommittén och Georg Engel, FoUU-chef​, inledde kvällen med att bland annat gå igenom hur projekten valts ut. Styrelsens ordförande Dag Klackenberg och sjukhusdirektör Karin Thalén presenterade projekten och delade sedan ut diplom, blommor och honung från Stockholms Sjukhems egen park. Forskarna fick sedan berätta mer ingående om sina projekt.

Beviljade projekt 

Palliativ-D – en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie

Projektledare Linda Björkhem-Bergman, ASIH Stockholms Södra

 

Evidensbaserad rehabilitering för personer med Parkinsons sjukdom – från poliklinisk rehabilitering till stöd för träning i hemmet

Projektledare Breiffni Leavy, Stockholms Sjukhem

 

Animerad film för information till ASIH-patienter

Projektledare Arvid Bothén, Stockholms Sjukhem.

Arvid Bothén fanns inte på plats under den officiella överlämningen men företräddes av sin kollega Jenny Malmgren från ASIH i Bromma.

 

Får multisjuka sköra äldre patienter tillgång till palliativ vård? En registerstudie

Projektledare Peter Strang, Stockholms Sjukhem

 

Berättande som redskap för personcentrerad vård i arbetet med sköra äldre

Projektledare Staffan Josephsson, Karolinska Institutet

 

Läs mer om forskningsprojekten

Läs mer om Jubileumsprogrammet