Meny

Pågående forskning

Vid Stockholms Sjukhem pågår ett 20-tal forskningsprojekt. Vi forskar inom våra vårdområden geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och vård- och omsorg.

För mer information och kontaktuppgifter för respektive forskningsprojekt klicka på projekttitlarna.
Projekt som finansieras med hjälp av medel från Jubileumsprogrammet är märkta med symbolen "Nyskapande äldrevård".

Demens: Kognitiva utredningar - En populationsbaserad kohortstudie mellan Stockholms minnesmottagningar

Verksamhetsområde: Geriatrik

Urban Ekman, psykolog och forskare 

 

Demens: Förebygga demens med hjälp av livsstilsförändringar 

Verksamhetsområde: Geriatrik

Miia Kivipelto, läkare, professor

 

Geriatrik: Berättande som redskap för personcentrerad vård och helhetssyn i arbetet med sköra äldre 

Verksamhetsområde: Geriatrik

Staffan Josephsson, arbetsterapeut, professor 

 

Geriatrik: Förstoppning hos patienter inom geriatrisk vård

Verksamhetsområde: Geriatrik

Anne-Marie Boström, sjuksköterska, lektor

 

Geriatrik och vård i livets slutskede: Införande av Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP

Verksamhetsområde: Geriatrik

Christel Hedman, överläkare, forskare

 

Geriatrik: Läkemedelsförändringar – vad påverkar besluten under vårdtiden?

Verksamhetsområde: Geriatrik

Marianne Reimers, överläkare, doktorand

 

Hjärnskada: Hjärna Tillsammans - Långsiktigt stöd efter förvärvad hjärnskada (FHS)

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Elisabet Åkesson, läkare, lektor

 

Hjärtsvikt: Förbättrad vårdkedja för geriatriska patienter 

Verksamhetsområde: Geriatrik

Marianne Reimers, överläkare, doktorand 

 

Hjärtsvikt: Patienter på tröskeln till geriatriken

Verksamhetsområde: Geriatrik

Marianne Reimers, överläkare, doktorand

 

Hjärtsvikt: Vad händer under ett geriatriskt vårdtillfälle?

Verksamhetsområde: Geriatrik

Marianne Reimers, överläkare, doktorand

 

Livets slutskede: Aktivering av immunsystem och hemostas vid cancer

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Staffan Lundström, docent, överläkare

 

Livets slutskede: Får multisjuka sköra äldre patienter tillgång till palliativ vård? 

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Peter Strang, läkare, professor

 

Livets slutskede: Förbättrat teamarbete inom den palliativa vården

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Christel Hedman, överläkare, forskare

 

Livets slutskede: Palliative-D - Vitamin D behandling till cancerpatienter i palliativt skede 

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Linda Björkhem-Bergman, överläkare, docent


Livets slutskede: Smärtpumpar för god smärtvård hos döende patienter 

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Per Fürst, överläkare, doktorand

 

Livets slutskede: Vårdutnyttjande och jämlik vård – registerbaserade studier 

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Peter Strang, läkare, professor

 

Parkinsons sjukdom: Vad händer i hjärnan vid träning?

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Erika Franzén, fysioterapeut, lektor, docent  

 

Parkinsons sjukdom: Träning hemma vid Parkinsons sjukdom med hjälp av digitala verktyg 

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Breiffni Leavy, fysioterapeut, forskare och Erika Franzén, fysioterapeut, lektor, docent  

 

Ryggmärgsskada: Ryggmärgsskador under ett år i Stockholm

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Elisabet Åkesson, läkare, lektor

 

Stroke: DISKO - Interaktiv strokerehabilitering i hemmet med hjälp av ny teknik

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Elisabet Åkesson, läkare, lektorStroke: Kan munskärmsträning minska kvarstående sväljproblem?

Verksamhetsområde: Rehabilitering och geriatrik

Gunilla Sandborgh Englund, leg tandläkare, professor

 

Stroke: Förebygga stroke med hjälp av aktivitet och ny teknik

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Eric Asaba, arbetsterapeut, lektor

 

Stroke: Träning och mjuk massagebehandling

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Elisabet Åkesson, läkare, lektor 

 

Äldreboende: Daglig fysisk funktionsträning kombinerat med proteinrikt kosttillägg

Verksamhetsområde: Vård och omsorg

Anne-Marie Boström, universitetssjuksköterska, lektor