Pågående forskning

Vid Stockholms Sjukhem pågår ett 20-tal forskningsprojekt. Vi forskar inom våra vårdområden geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och vård- och omsorg.

För mer information och kontaktuppgifter för respektive forskningsprojekt klicka på projekttitlarna.


Projekt som finansieras med hjälp av medel från Jubileumsprogrammet är märkta med symbolen "Nyskapande äldrevård".

Projekt som innebär forskning rörande covid-19 är märkta med symbolen

Demens: Förebygga demens med hjälp av livsstilsförändringar 

Verksamhetsområde: Geriatrik

Miia Kivipelto, läkare, professor

 

Geriatrik: Berättande som redskap för personcentrerad vård och helhetssyn i arbetet med sköra äldre 

Verksamhetsområde: Geriatrik

Staffan Josephsson, arbetsterapeut, professor 

 

Geriatrik och vård i livets slutskede: Införande av Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP

Verksamhetsområde: Geriatrik

Christel Hedman, överläkare, forskare

 

Geriatrik: Läkemedelsförändringar – vad påverkar besluten under vårdtiden?

Verksamhetsområde: Geriatrik

Marianne Reimers, överläkare, doktorand

 

Hjärnskada: Hjärna Tillsammans - Långsiktigt stöd efter förvärvad hjärnskada (FHS)

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Elisabet Åkesson, läkare, lektor

 

Hjärtsvikt: Förbättrad vårdkedja för geriatriska patienter 

Verksamhetsområde: Geriatrik

Marianne Reimers, överläkare, doktorand 

 

Hjärtsvikt: Patienter på tröskeln till geriatriken

Verksamhetsområde: Geriatrik

Marianne Reimers, överläkare, doktorand

 

Hjärtsvikt: Vad händer under ett geriatriskt vårdtillfälle?

Verksamhetsområde: Geriatrik

Marianne Reimers, överläkare, doktorand

 

Palliativ vård: Är tillgången till vård i livets slutskede jämlik?

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Peter Strang läkare, professor

 

Palliativ vård: Palliativ vård och immunitet hos äldre – IMAGE studien

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Linda Björkhem-Bergman, överläkare, docent

Christel Hedman, överläkare, forskare

 

Palliativ vård: Närstående.se – webbaserat stöd för närstående till patienter med livshotande sjukdom och palliativa vårdbehov

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Anette Alvariza, specialistsjuksköterska och professor i palliativ vård

 

Palliativ vård: Aktivering av immunsystem och hemostas vid cancer

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Staffan Lundström, docent, överläkare

 

Palliativ vård: Att genomföra randomiserade studier i palliativ hemsjukvård

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Linda Björkhem-Bergman, överläkare, docent

 

Palliativ vård: Effekterna av covid-19 på vårdkvaliteten i livets slutskede Studie som rör covid-19

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Peter Strang, läkare, professor

 

Palliativ vård: Får multisjuka sköra äldre patienter tillgång till palliativ vård? 

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Peter Strang, läkare, professor

 

Palliativ vård: Förbättrat teamarbete inom den palliativa vården

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Christel Hedman, överläkare, forskare

 

Palliativ vård: Smärtpumpar för god smärtvård hos döende patienter

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Per Fürst, överläkare, forskare

 

Palliativ vård: Studier av immunförsvaret och läkemedelsomsättning

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Linda Björkhem-Bergman, överläkare, docent

 

Palliativ vård: Vårdutnyttjande och jämlik vård – registerbaserade studier 

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Peter Strang, läkare, professor

 

Parkinsons sjukdom: Stöd för individuellt anpassad träning i hemmet

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Breiffni Leavy, fysioterapeut, forskare

 

Parkinsons sjukdom: Hälsa och fysisk aktivitet under coronapandemin Studie som rör covid-19

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Erika Franzén, fysioterapeut, professor

 

Parkinsons sjukdom: Vad händer i hjärnan vid träning?

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Erika Franzén, fysioterapeut, professor

 

Rehabilitering: Uppföljning av rehabilitering efter covid-19 Studie som rör covid-19

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Eric Asaba, arbetsterapeut, lektor

 

Ryggmärgsskada: Ryggmärgsskador under ett år i Stockholm

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Elisabet Åkesson, läkare, lektor

 

Stroke: DISKO - Interaktiv strokerehabilitering i hemmet med hjälp av ny teknik

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Elisabet Åkesson, läkare, lektorStroke: Kan munskärmsträning minska kvarstående sväljproblem?

Verksamhetsområde: Rehabilitering och geriatrik

Gunilla Sandborgh Englund, leg tandläkare, professor

 

Stroke: Förebygga stroke med hjälp av aktivitet och ny teknik

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Eric Asaba, arbetsterapeut, lektor

 

Stroke: Träning och mjuk massagebehandling

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Elisabet Åkesson, läkare, lektor