Patientsäkerhetsberättelse 2018

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

I patientsäkerhetsberättelsen kan du läsa om hur Stockholms Sjukhem arbetat med patientsäkerhet under 2018.

Patientsäkerhetsberättelsen redovisar hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts under det gångna året. De tre viktigaste bidragen för att stärka patientsäkerheten under 2018 var vårt fokus på patientsäkerhetskultur som diskuterades vid de många patientsäkerhetsronder som genomförts i verksamheten, att vi har etablerat hygienkommitté samt att vi stärkt säkerheten kring läkemedelsadministration genom slutenvårdsdos inom geriatriken och e-signering av läkemedel inom vård- och omsorgsboendet.

Stockholms Sjukhems övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet är att ge en god och säker vård och omsorg. Arbetet är långsiktigt, utgår från patients och boendes behov och är präglat av ett förebyggande arbetssätt, samverkan, och strävan mot ständiga förbättringar.

Under 2019 kommer fokus för patientsäkerhetsarbetet att vara patientsäkerhetsdialoger i verksamheterna, att bevaka lagen om utskrivning från slutenvård (LUS) samt att införa infektionsverktyget för att minska vårdrelaterade infektioner.

Läs Stockholms Sjukhems patientsäkerhetsberättelse 2018