Miia Kivipelto och hennes forskargrupp uppmärksammades bland annat för deras förebyggande åtgärder för kognitiv svikt och demens.

Miia Kivipelto och hennes forskargrupp uppmärksammades bland annat för deras förebyggande åtgärder för kognitiv svikt och demens.

Professor Miia Kivipelto prisades för forskning

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Professor Miia Kivipelto fick ta emot  Arthur C. Cherkins pris den 14 september i Los Angeles, USA, i samband med UCLA:s Intensive Course in Geriatric Medicine.

Priset gavs till Miia Kivipelto och hennes forskargrupp för deras internationellt banbrytande forskning om risk och skyddande faktorer, nya förklaringsmodeller och förebyggande åtgärder för kognitiv svikt och demens. Här lyftes FINGER-interventionsstudien och initierandet av World Wide FINGERS nätverk fram.

Under samma resa föreläste hon även på Förenta nationernas (FN:s) huvudkontor i New York om WW-FINGERS. Fler än 25 länder runt om i världen är redan med i det här viktiga initiativet.