Medarbetare vid ASIH i Bromma.

Medarbetarna vid ASIH i Bromma är glada över att verksamheten utökats.

Stockholms Sjukhems avancerade sjukvård i Bromma växer

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhems avancerade sjukvård i hemmet (ASIH) i Bromma har utökats. Första steget har varit att tre team med medarbetare nu har blivit fyra.

– Många patienter väljer oss och vi får mycket remisser från andra verksamheter. Naturligtvis är det här jättekul och något vi har förberett oss inför under en längre tid, säger Madeleine Melander, enhetschef på ASIH Bromma.

Stockholms Sjukhems avancerade sjukvård i Bromma är en av de största i sitt upptagningsområde.

Vad har ni för patienter?

– Vi vårdar patienter som kräver avancerad sjukvård men som inte har behov av att vara inneliggande på sjukhus. Dygnet runt och alla dagar i veckan kan vi komma och ge vård till patienter med kvalificerade vårdbehov. Vi erbjuder vård till patienter med bland annat KOL, hjärtsvikt, infektioner som kräver intravenös behandling, olika neurologiska sjukdomar och cancer. Många av våra patienter är palliativa, vilket betyder att vården går från att vara botande till lindrande med mål att ge förbättrad livskvalitet till den som är sjuk. Att få vara kvar i sin trygga hemmiljö betyder mycket för många.

Hur ser det ut framöver?

– Vi kommer fortsätta jobba i multiprofessionella team kring patienterna där alla yrkeskategorier finns representerade, så som undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator och dietist. I nuläget har vi ett behov av att rekrytera fler sjuksköterskor till vårt team för att kunna ta emot fler patienter, och samtidigt bevara en god arbetsmiljö och fortsätta ge bra vård till patienterna. I nuläget har vi cirka 100 patienter och det slutgiltiga målet är drygt 125-130, men när vi är där vet vi inte.

Hur ska ni utveckla vården?

– Vi ska fortsätta utveckla våra befintliga arbetssätt men också utveckla nya som exempelvis nya kommunikationsverktyg där vi också håller kontakten med patienterna med hjälp av surfplattor där vi chattar och har videosamtal med dem. På grund av coronapandemin har teknikutvecklingen gått lite fortare framåt än vanligt och det är något som vi ska fortsätta med framöver. 

Hur ska ni fira tillväxten?

– Idag, fredag, skålar vi med alkoholfritt bubbel under eftermiddagen och sen går vi på en gemensam AW efter jobbet, säger Madeleine Melander. 

Madeleine Melander, enhetschef ASIH Bromma.

Madeleine Melander, enhetschef på ASIH Bromma.