Månadens FoUU-projekt: D-vitamin ska minska smärta hos cancerpatienter

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Linda Björkhem-Bergman, docent och överläkare på Stockholms Sjukhem, driver ett forskningsprojekt som undersöker om cancerpatienter kan få mindre smärta när de blir behandlade med vitamin D.
– Det är också intressant att se om behandling med vitamin D kan minska infektioner, trötthet och öka livskvaliteten hos de här personerna.

Varför gör ni studien?

– Vi har tidigare gjort en mindre pilotstudie där vi gett vitamin D till cancerpatienter som haft brist på vitaminet. De här patienterna fick D-vitaminbehandling i tre månader med samma dos som vi nu använder i den nya studien. Vi såg då att de här patienterna efter tre månader hade mindre smärta, färre infektioner och upplevde en högre livskvalitet jämfört med en obehandlad kontrollgrupp.

Vilka är det som deltar i studien?

– I studien deltar nu 244 cancerpatienter som vi delat upp i två grupper. En av grupperna får behandling med D-vitamin och den andra får placebo, men varken deltagarna eller de som delar ut vitaminet, eller placebon vet vem som får vad. Det här gör att studien blir extra säker och ger ett mycket tillförlitligt resultat. Studien har genomförts med patienter från ASIH Stockholms Södra, ASIH Stockholm Norr samt Stockholms Sjukhem. 

Varför är det här en viktig studie?

– Om det är så att studien visar ett positivt resultat genom att vitamin D har effekter på smärta, infektioner och livskvalitet så skulle det innebära helt nya möjligheter att ge en skonsam behandling till våra cancerpatienter på ett enkelt och riskfritt sätt. Även ett negativt resultat har betydelse för idag vet vi inte om behandling med vitamin D gör någon nytta hos de här patienterna. Om det inte har någon effekt behöver vi inte behandla och inte heller mäta vitamin D hos de här personerna.

Lycka till!

– Tack!

 

Läs mer om studien om D-vitamin i forskningskatalogen

Personer bakom studien

Ansvarig läkare och forskare för studien Palliative-D är Linda Björkhem-Bergman, docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid ASIH Stockholm Södra

Ansvarig studieläkare för Palliative-D vid Stockholms Sjukhem är Dr Marie Nordström (PhD, överläkare)

Ansvarig studiesjuksköterska för Palliative-D vid Stockholms Sjukhem är Carina Sandberg, (Leg Ssk).


Övriga medarbetare:

Caritha Klasson, ansvarig studiesjuksköterska vid ASIH Stockholms Södra och ASIH Stockholm Norr samt Stockholms Sjukhem

Maria Helde-Frankling, studieläkare vid ASIH Stockholm Södra, (överläkare, PhD-student)

Månadens FoUU-projekt

Månadens FoUU-projekt är ett inslag under 2020 där vi varje månad presenterar ett projekt inom forskning, utveckling, utbildning eller innovation från vår FoUU-verksamhet på Stockholms Sjukhem.