Lyckat forskningsprojekt om fysisk träning tillsammans med proteindryck

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Det går att förbättra sin fysiska förmåga med hjälp av enkel träning och proteinrik näringsdryck. Enligt en studie där äldre från Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende deltagit har nyligen visat goda resultat.   

Anne-Marie Boström, sjuksköterska och docent, har tillsammans med flera kollegor, drivit ett forskningsprojekt som undersökt om äldre får någon effekt av en enkel daglig aktivitet, ”sit-to-stand” och proteinrik näringsdryck.  

– Jag är glad över de fina resultaten som nyligen sammanställts och publicerats.

För tre år sedan påbörjades den så kallade OPEN-studien på äldreboenden i Stockholm där äldre från Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende även deltog. Syftet med studien var att undersöka effekten av en enkel daglig aktivitet, ”sit-to-stand” tillsammans med proteinrik näringsdryck. Målet var att förbättra fysisk funktion och ADL (aktiviteter i det dagliga livet) hos äldre personer på äldreboenden.

Varför är studien viktig?

– Det som är angeläget för äldre är att de bibehåller sin förmåga att kunna resa sig upp, att kunna gå och att kunna förflytta sig. Det här har både stor betydelse för hälsan men också för välbefinnandet då man inte behöver vara lika beroende av andra personer.

Vad har ni fått för resultat?

– Totalt har 120 personer deltagit i studien, varav 102 var med vid den slutgiltiga uppföljningen. Deltagarna har delats in i två grupper, där ena gruppen har gjort uppresningar och druckit proteindryck och den andra gruppen har inte gjort några förändringar i sin vardag. Resultaten visar att bland de som fullföljt sin träning och tagit proteindryck enligt instruktionerna hade hela 75 procent förbättrat eller bibehållit sin fysiska förmåga.

Hur har deltagarna genomfört sit-to-stand-övningarna?

– Aktiviteten har inneburit att den äldre reser sig från sittande till stående vid minst två tillfällen per dag, exempelvis ett tillfälle på förmiddagen och ett tillfälle på eftermiddagen i samband med dagliga aktiviteter som exempelvis på- eller avklädning eller vid måltider. Det här görs under en period på tolv veckor. Man har även fått en proteinrik dryck varje dag.

Varför har deltagarna fått extra protein?

– Många gånger har äldre svårt att få i sig tillräckligt med protein. Och ska man kunna bibehålla sin muskelmassa, eller utveckla mer muskler med hjälp av träning så behöver kroppen protein.

Vad ska ni göra med resultaten?

– Vi har sett att 75 procent av de som följde tränings- och kostplan, har förbättrat eller bibehållit sin muskelstyrka och rörlighet, vilket är bra resultat. Det här är något som är bra att veta både för de äldre själva, deras anhöriga och även för vård- och omsorgspersonal.  Så nu vill vi sprida den kunskapen.

Vad har deltagarna själva tyckt om att genomföra träningen och dricka näringsdryckerna?

– Flera av dem tyckte att det här gav dem en motivation till att vara aktiva. Man samlades till och med på vårdenheterna i små grupper och gjorde de här uppresningarna tillsammans så det blev en form av gruppjympa. Ofta stöttade och påminde man varandra om att ta näringsdryckerna. Så det blev också en social aktivet som gav mening för dagen.

Om du vill veta mer:

Läs publicerad artikel i JAMDA: Effect of Sit-to-Stand Exercises Combined With Protein-Rich Oral Supplementation in Older Persons: The Older Person's Exercise and Nutrition Study

Läs publicerad artikeln i BMC Geriatrics: A health concept with a social potential: an interview study with nursing home residents

(I filmen ses näringsdrycken Fortimel Jucy, i studien används Fortimel Compact Protein.)

 

Personer bakom studien

Anne-Marie Boström, projektansvarig, sjuksköterska, docent

Erika Franzén, fysioterapeut, professor

Åke Seiger, professor

Gerd Faxén Irving, dietist och docent

Sofia Vikström, arbetsterapeut och lektor

Tommy Cederholm, läkare, professor

Helena Grönstedt, sjukgymnast och Med Dr.

Anders Wimo, läkare, professor

Månadens FoUU-projekt

Månadens FoUU-projekt är ett inslag under 2020 där vi varje månad presenterar ett projekt inom forskning, utveckling, utbildning eller innovation från vår FoUU-verksamhet på Stockholms Sjukhem.