Månadens FoUU-projekt: Vi är varandras arbetsmiljö

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Att personalen mår bra på jobbet är viktigt för att kunna ge patienterna en så bra vård som möjligt. På Stockholms Sjukhems geriatrik har projektet ”Vi är varandras arbetsmiljö” lyft spelregler för att belysa just hur betydelsefullt gott bemötande kollegor emellan är.

– Idén till projektet kom till genom en internutbildning där ledningsgruppen föreslog att ämnet bemötande skulle lyftas. Då valde vi att göra ett arbete om bemötande oss kollegor emellan eftersom vi även tror att det kommer ge effekt på bemötandet till patienter och anhöriga i sin tur, säger Annica Blix, biträdande chef inom paramedicin som har drivit projektet tillsammans med två kollegor.

Hur har ni genomfört projektet?

– Vi började med att skicka ut en enkät till våra kollegor på geriatriken där vi ställde frågor. Vi frågade bland annat "vad innebär ett gott bemötande för dig i kontakten med dina kollegor". Sedan fick man gradera på en skala hur väl man tyckte att man hade ett gott bemötande mot sina kollegor och hur deras bemötande var tillbaka. Utifrån de mest frekventa svaren gjorde vi sedan spelregler som vi har skrivit ner så att alla kan ta del av dem ute på avdelningarna.

Varför är det här en viktigt?

– Det här är viktigt då det handlar om vår arbetsmiljö och det ska vara kul att gå till jobbet! Humör smittar, både bra och dåligt. Om vi kan vara positiva och vänliga mot varandra så kommer det även att sprida sig till våra patienter. Om vi som personal är trygga med varandra så känner sig också patienterna tryggare.

Vad händer med projektet framöver?

– Vi hade tänkt att ha en uppföljande enkät i våras där vi skulle se hur väl vi efterlevde spelreglerna, men tyvärr blev det inte av då pandemin kom i vägen. Nu hoppas vi snart kunna göra en uppföljning. Det skulle också vara väldigt spännande att fråga våra patienter hur vårt bemötande är mot dem.

Spelregler för geriatriken

Vi hjälps åt att skapa en bra arbetsmiljö – vi är ”vandrande klimatanläggningar”.

Vi tar ansvar över våra privata problem och låter inte dem gå ut över våra kollegor

Vi samarbetar över gränserna

Vi lyssnar in alla i teamet

Vi respekterar varandras olikheter

Vi hälsar på varandra

Vi kommunicerar med varandra i vänlig ton

Vi pratar med varandra – inte om

Spelreglerna är också ingrupperade i Stockholms Sjukhems värdeord: engagemang, kunskap och omtanke.

Personer bakom projektet

Suhaila Aga, överläkare på geriatriken

Iris Sousa Hietala, undersköterska på geriatriska avdelning 11

Annica Blix, biträdande chef inom paramedicin

Månadens FoUU-projekt

Månadens FoUU-projekt är ett inslag under 2020 där vi varje månad presenterar ett projekt inom forskning, utveckling, utbildning eller innovation från vår FoUU-verksamhet på Stockholms Sjukhem.