Månadens FoUU-projekt: Mjuk massage som kompletterade behandling efter stroke

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Hur upplever strokepatienter mjuk massage och vilken effekt ger det tillsammans med vanlig rehabilitering?  

Elisabet Åkesson, docent, lektor och läkare på Stockholms Sjukhem, driver ett spännande forskningsprojekt tillsammans med sina kollegor inom rehabilitering.

Varför gör ni studien?

– Tidigare studier, bland annat här på Stockholms Sjukhem, har visat att både patienter och deras närstående i palliativ vård och boende inom vård och omsorg har upplevt att mjuk massage bidrar till avslappning, lindrar ångest och minskar smärta och sömnproblem. En tredjedel av alla som diagnosticerats med stroke upplever, oro, ångest, depression och smärta, så det viktigt att hitta åtgärder som fungerar.

Vilka är det som deltar i studien?

– Personer som vårdats inom slutenvårdsrehabiliteringen på Stockholms Sjukhem inom 30 dagar efter stroke har tillfrågats om medverkan i studien och hittills har 45 personer deltagit.

Hur genomför ni studien?

– Patienter som tackar ja till att vara med i studien delas in i tre grupper. En grupp som får mjuk massage under sin rehabiliteringstid, en som erbjuds musik i vila tillsammans med sin rehabilitering och en tredje grupp som får vanlig rehabilitering utan tillägg. Patienterna som får mjuk massage får välja mellan hand- eller fotmassage som ges 30 minuter tre gånger i veckan.

Hur följer ni upp effekten?

– Vi tittar på fysiologiska och psykologiska parametrar som blodtryck, sömnmönster, grad av smärta, oro, ångest och behov av läkemedel. Vi jämför sedan om det är någon skillnad i gruppen som fått mjuk massage under sin rehabilitering jämfört med den andra gruppen som erbjudits musik i vila eller den tredje gruppen som får vanlig rehabilitering.

Vad är mjuk massage?

– Mjuk massage är ett samlingsbegrepp för olika massagemetoder, exempelvis taktil massage, taktil stimulering och beröringsmassage där terapeuten gör mjuka men fasta strykningar, lätta tryck- och cirkelrörelser med sina händer på patientens händer eller fötter.

Vilka är det som utför den mjuka massagen?

– Vårdpersonal har utbildats i mjuk massage och det händer att patienter inom andra diagnosgrupper vid sömnsvårigheter, ångest, smärta också efterfrågar mjuk massage. Mjuk massage kräver ingen extra utrustning och finns därför nära till hands.

Varför är det här en viktig studie?

– Om mjuk massage som tillägg till rehabiliterande träning efter stroke leder till en positiv upplevelse för patient och eller mätbar fysiologisk och psykologisk gynnsam effekt är det grund för att erbjuda mjuk massage mer rutinmässigt i vården.

Vad har ni fått för resultat hittills?

– Goda resultat. En första delstudie med kvalitativ analys av upplevelsen av mjuk massage under strokerehabilitering har visat att det gav avslappning och ett avbrott från oro och ångest för patienter som haft stroke.

Elisabet Åkesson.

Elisabet Åkesson, docent, lektor och läkare på Stockholms Sjukhem.

Personer bakom studien

Ansvariga forskare: Berit Seiger Cronfalk, Mia von Euler, Jorge Ruas och Elisabet Åkesson driver studien tillsammans med kollegorna Anita Nyström, Anna-My Strandell, Jill Nygren, Stockholms Sjukhem.

Månadens FoUU-projekt

Månadens FoUU-projekt är ett inslag under 2020 där vi varje månad presenterar ett projekt inom forskning, utveckling, utbildning eller innovation från vår FoUU-verksamhet på Stockholms Sjukhem.