Rehabilitering efter covid-19

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Många som vårdats för covid-19 behöver rehabilitering för att komma tillbaka efter sjukdomen. Stockholms Sjukhem tar emot covidpatienter både för inneliggande rehabilitering och för uppföljning efter utskrivning.

– Många patienter som vårdats för covid-19-infektion har stort behov av rehabilitering och på Stockholms Sjukhem har vi kompetens och resurser för rehabilitering riktad till dessa patienter både inom slutenvård och öppenvård, säger verksamhetschef Alexis Wärmländer.

Inneliggande rehabilitering
Patienter som har vårdats för covid-19 kan vara kraftigt medtagna. Det är särskilt intensivvård som kan bli både långvarig och tuff, speciellt om man vårdas i respirator. Det finns risk att musklerna försvagas, även de som används för att andas, samt att man blir undernärd. Vissa får även neurologiska och psykiska besvär.

– En av våra avdelningar är nu helt inriktad på covid-19-rehabilitering för patienter som har vårdats på akutsjukhus, inom intensivvård eller annan slutenvård. Vi tar emot patienter som har stora behov av specialiserad rehabilitering efter att ha vårdats i respirator och patienter som har mindre omfattande behov, men ändå behöver en tids inneliggande rehabilitering innan de kan skrivas ut till sitt hem.

Uppföljning i öppenvård
– Patienter som har skrivits ut från slutenvården och kommit hem kan erbjudas uppföljning i hemmet av våra hemrehabteam eller neuroteam, säger Alexis Wärmländer. Även rehabilitering på plats hos oss inom primärvårdsrehab eller dagrehab kan vara aktuellt för att man ska komma igång med hjälp av olika träningsprogram.

 

Patient hos oss

Stockholms Sjukhem erbjuder både inneliggande rehabilitering och rehabilitering i öppenvård, t ex inom primärvårdsrehabilitering eller planerad neurologisk rehabilitering.

Läs mer om rehabilitering på avdelning 

Läs mer om primärvårdsrehab

För läkare

Du kan remittera patienter till oss för rehabilitering efter covidvård. Stockholms Sjukhem tar emot covid-patienter både för inneliggande rehabilitering och för uppföljning efter utskrivning. 

Här hittar du mer information om kriterier och kontaktuppgifter