Hornskrokens vård- och omsorgsboende

Stockholms Sjukhem vann upphandling av Hornskrokens vård- och omsorgsboende

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhems äldreomsorg växer. Avtal har tecknats med Stockholms stad om drift av Hornskrokens vård- och omsorgsboende samt Pensionat Hornskroken på Södermalm från och med 1 februari 2021.

– Vi är mycket glada att ha vunnit upphandlingen och få förtroendet att driva Hornskroken från februari 2021, säger sjukhusdirektör Karin Thalén. Vård och omsorg för äldre är en av hörnstenarna i Stockholms Sjukhems verksamhet och stiftelsen planerar för expansion inom detta område. Vi vill bidra till att fler får möjlighet till en individuell äldreomsorg utifrån den enskildes behov.

– Hornskroken kommer att bli en del av Stockholms Sjukhems äldreomsorg, där vi sedan lång tid driver vård- och omsorgsboende med 102 lägenheter på Kungsholmen, säger verksamhetschef Therese Lindberg. Stockholms Sjukhem erbjuder ett hemlikt och tryggt boende med den äldres behov och önskemål i fokus. Vi arbetar utifrån vår värdegrund engagemang, kunskap och omtanke, och verksamheten drivs utan vinstsyfte.

– Vårt fokus nu är att övergången till Stockholms Sjukhem som vårdgivare blir bra för såväl boende och närstående som för medarbetare på Hornskroken. Vi kommer att arbeta för att säkerställa en trygg och säker vård och omsorg samt en god personalkontinuitet när vi tar över ansvaret för Hornskroken, säger Therese Lindberg.

Idéburna vårdgivaren Stockholms Sjukhem har vunnit en av Stockholms stads upphandlingar och tilldelas uppdraget att driva Hornskrokens vård- och omsorgsboende på Södermalm med start den 1 februari 2021. Hornskrokens vård- och omsorgsboende omfattar 53 platser permanent boende med demensinriktning. Även Pensionat Hornskroken, som omfattar korttidsboende för anhörigavlastning och dagverksamhet med demensinriktning, ingår i uppdraget. Avtalstiden är från och med 1 februari 2021 till och med 31 januari 2024, med möjlighet till förlängning som längst till och med den 31 januari 2032.