Per Fürst

Per Fürst, överläkare på Stockholms Sjukhems palliativa vård och forskare på Stockholm Sjukhems FoUU-enhet.

Viktig forskning bidrar till lindrad smärta i livets slutskede

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Att minska smärta, oro och förvirring hos cancerpatienter i livets slutskede är betydelsefullt. Per Fürst, överläkare och forskare på Stockholms Sjukhem visar i sin senaste avhandling hur det är möjligt.

Fredagen den 11 december disputerar Per Fürst, överläkare på Stockholms Sjukhems palliativa vård och forskare på Stockholm Sjukhems FoUU-enhet, med avhandlingen ”Low-dose methadone as add-on to ongoing opioid treatment in cancer-related pain”. Avhandlingen handlar om nyttan med att lägga till metadon i låg dos till en annan pågående behandling med morfinpreparat till patienter med komplex cancerrelaterad smärta. Materialet till de fyra studierna som ingår i avhandlingen har samlats in på Stockholms Sjukhem och även från annan specialiserad palliativ vård i Sverige.

– Läkare och sjuksköterskor från hela landet har ställt upp för att vara med och bidra till mer kunskap i samband med avhandlingen. Och vår egen personal här på Stockholms Sjukhem har också varit väldigt engagerad, säger Per Fürst.

Vad visar avhandlingen?

– Avhandlingen visar att smärtlindringen för vissa patienter kan bli bättre om man utöver den vanliga smärtlindrande opioiden också lägger till en liten dos av metadon. Biverkningarna var förvånansvärt få. I den sista delen av avhandlingen studeras också nyttan av smärtpumpar för smärtlindring hos döende som inte längre kan svälja tabletter. I den delen av studien engagerades personalen på Stockholms Sjukhems palliativa avdelningar 2 och 4 i datainsamlingen under ett helt år där de fyllde i protokoll, granskade journaler och rekryterade patienter till studien. Jag vill verkligen tacka för deras viktiga arbete och bidrag. De resultaten visar dels att så kallad subkutan smärtpump effektivt lindrar smärta utan ökning av förvirring och att lågdos metadon kan användas på ett säkert sätt i smärtpump vid svår smärta.

Varför är det viktigt att forska inom det här området?

– Det viktigaste med avhandlingen är att det verkligen handlar om något som är relevant för vår arbetsvardag och ger nytta till patienterna. Det är inte så många som tidigare har lyckats studera den här fasen i livet på ett lyckat sätt. Det är faktiskt världsunikt att vi gjort det på patienter i ett så sent skede i livet och på ett så bra och värdigt sätt.

Hur kunde ni genomföra avhandlingen?

– Avhandlingen har tagit åtta år att genomföra. Det är mycket tack vare Stockholms Sjukhems så kallade jubileumsprogram där det har gått att ansöka om medel för att förbättra kunskapsläget för patientgruppen multisjuka äldre. Att vi har en forskningsenhet här på Stockholms Sjukhem sätter oss verkligen på kartan.

 Ta del av hela avhandlingen på Karolinska Institutets webbplats

Delta på disputationen

Fredag 11 december, klockan 13:00.  På grund av rådande situation med corona går det att delta via Zoom:
https://ki-se.zoom.us/j/65150064563?pwd=cE5IVzN4V0ZnUGkvK3NFQjJCQ20yUT09

(Meeting ID: 651 5006 4563; Passcode: 171 454)