Från vänster: Sigridur Heine, Amithamali Tarre, Christina Granholm och Maria Aittamäki.

Från vänster: Sigridur Heine, Amithamali Tarre, Christina Granholm och Maria Aittamäki.

Boendet på Kungsholmen är Stjärnmärkt

Det finns ett bevis på att en verksamhet har personal som är välutbildade i området demens; och det är svenskt demenscentrums utmärkelse Stjärnmärkt. Vårt boende på Kungsholmen är nu Stjärnmärkt! Grattis!

– Vi är första äldreboendet inom Stockholms Sjukhem som har genomgått utbildningsmodellen och har fått diplomet Stjärnmärkt, berättar Christina Granholm, enhetschef på Vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen.

Att vara en Stjärnmärkt verksamhet innebär att minst 80 procent av personalen genomfört fyra utbildningssteg och att arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet. Stjärnmärknigen kommer att omprövas varje år.

Utbildningen som medarbetarna genomgått

Utbildningsmodellen som medarbetarna genomgått har inneburit fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle skulle deltagarna genomgå en webbutbildning och utföra en hemuppgift. Webbutbildningarna som ingår i Stjärnmärkt Svenskt Demenscentrums utbildningsportal är;

-Demens ABC

-Demens ABC plus Särskilt boende

-Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

– Vi är fyra Stjärninstruktörer som har utbildat medarbetarna. Det är Maria Aittamäki, Amithamali Tarre, Sigridur Heine och jag. Vi har valt att utbilda hela boendet då det finns många med kognitiv svikt även inom somatiken och att checklistan är ett bra verktyg för att arbeta personcentrerat och mot nollvisionen, för att uppmärksamma alla på att arbeta utan tvång och begränsningar. Vårt utvecklingsområde blir dels att komma igång med reflektionen igen som har fallit bort under pandemin samt att utveckla arbetssätten kring måltider och mellanmål, berättar Christina Granholm.

Grattis och bra jobbat!