Jarek Raubo.

Undersköterskan och Silviasystern Jarek Raubo lämnade in en ansökan till Alzheimerfonden.

Fint stipendium till vård- och omsorgsboendet

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Alzheimerfonden satsar på ökad livskvalitet för målgruppen som drabbats extra hårt under pandemin. Fonden delade ut stipendium till de som kom med de bästa projektförslagen. Vård- och omsorgsboendet, under ledning av Silviasyster Jarek Raubo är en av vinnarna!

435 ansökningar emottog Alzheimerfonden under #omsorgsrörelsen med kreativa idéer kring för att bidra till ökad livskvalitet för de som drabbas av Alzheimers. Tack vare undersköterskan och Silviasystern Jareks ansökan, är våra boende på vård- och omsorgsboendet en av 17 vinnare av stipendiet. 50 000 kr erhöll projektet "Lyfta vardagen, öka välbefinnandet och inte minst sprida glädje". 

Grattis Jarek!

Hur kom du på att du skulle ansöka?

 ​Jag jobbar på en enhet med nio personer under 65 år med demenssjukdom. De tycker om att vara fysiskt aktiva. Under pandemin har vi, boende och personal tillsammans, tränat genom att titta på tv-programmet Go'kvälls träningsexpert Sofia Åhman som hållit SVT:s hemmagympapass. ​ Det var givande och uppskattat av oss alla. Jag filmade vår träning och skickade till anhöriga så att de också fick ta del av sina närståendes glädje. Pandemin har påverkat våra kroppar och boende har reagerat på sina nya magar. Vi vill fortsätta involvera träning i vardagen för de boendes välmående och den gemensamma glädjen. När jag såg att man kunde ansöka om stipendium på Alzheimerfonden så tänkte jag "varför inte? Det är värt att söka!".

Sökte du på egen hand eller var det fler involverade?

– ​Jag sökte tillsammans med en av våra boendes anhörig, Ann-Marie Thunell. Vi hjälptes åt att formulera och motivera ansökan

Berätta om projektet.

– ​​Vi ansökte om stipendium för att finansiera ett projekt med träning under professionellt ledande av tränaren Clarissa Krabbe. Hon håller vanligtvis i träning på Sturebadet. Tanken är att Clarissa tar fram ett anpassat träningsprogram för våra boende som hon sedan håller i vår vackra park för boende, anhöriga och personal. Då kan vi dela gemenskapen och glädjen och få fysisk aktivitet med alla dess fördelar.

Tränaren Clarissa Krabbe tar fram ett anpassat träningsprogram för de boende.

 

Berätta hur du ser att fysisk aktivitet påverkar de boende?

– ​​Att vara fysiskt aktiv ger många positiva effekter. Man känner att man gör något, att man använder kroppen och man gör kroppen trött. Det leder i sin tur till att man sover bättre och kan slippa sömntabletter. Personer med utåtagerande beteende blir dessutom lugnare och mer fyllda av glädje av att vara fysiskt aktiva.

Kommer ni att fortsätta med Clarissas träningspass?

– ​​Tanken är att jag lär mig Clarissas träningspass och tar över träningspassen när stipendiepengarna är slut. Clarissa är även sångerska och har vi tur avslutar hon sitt träningspass med sång. Håll ögonen öppna så kan du få ta del av Clarissas sång i våra kanaler framöver.

 

Alzheimerfondens motivation till vinsten

"Hjärnan mår bra av stimulans och fysisk aktivet, det visar många forskningsprojekt. Det är väsentligt med ett aktivt liv i alla åldrar, men för yngre personer med en demenssjukdom är det särskilt viktigt. Vi tycker därför att ert initiativ att fokusera på detta och att införskaffa träningsredskap etc är viktigt. Det kommer många till godo och det blir också en bestående satsning som kan användas över tid."