Ulrica Strand har lång erfarenhet av att arbeta som chef och verksamhetschef för äldreboenden i kommunal- och privatregi. Nu är hon etableringsansvarig i vår äldreomsorg. Vilka möjligheter och erfarenheter har hon med sig i skapandet av våra äldreboenden?

Hej Ulrica!

Du har lång erfarenhet som chef i äldreomsorg. Det är första gången du arbetar i en stiftelse. Vad ser du för möjligheter här (jämfört med privat/kommunalt drivna boenden)?

– Jag känner mig stolt över att få möjlighet att representera en idéburen verksamhet. Bara själva ordet idéburen signalerar ett engagemang och att de tjänster vi vill erbjuda syftar till att skapa ett kvalitativt mervärde för dem vi är till för. Den stora skillnaden jämfört med mina tidigare arbetsgivare är att vi faktiskt har möjlighet att återinvestera eventuell vinst i förbättringar i verksamheten.

Stockholms Sjukhem har ändamålsparagrafen;

 Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga af obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer, företrädesvis från hufvudstaden, och endast då utrymmet medgifver, från andra orter. Sjukhemmet skall, för att motsvara sin bestämmelse, vara så ordnadt, att det, så vidt ske kan, för de derstädes intagne ersätter saknaden af ett godt hem.

Ur ”Grundregler för Stockholms Sjukhem”, antagna den 16 november 1867.

Berätta vad du tänker om den?

– Ändamålsparagrafen har gjort stort intryck på mig. Det är beundransvärt att innehållet är framtaget för mer än 150 års sedan och fortfarande är så aktuellt utifrån socialtjänstlagens intentioner samt nationella riktlinjer inom äldreomsorgen. Det är imponerande! Den är en viktigt grund att stå på för oss alla inom Stockholms Sjukhem.

Du arbetar mycket med vårdmiljön. Berätta hur du tänker kring den.

– Ja, det är något jag verkligen känner ett enormt engagemang inför. I ändamålsparagrafen står det att: ”Sjukhemmet skall, för att motsvara sin bestämmelse, vara så ordnadt, att det, så vidt ske kan, för de derstädes intagne ersätter saknaden af ett godt hem.” Det ger mig en extra stark utgångspunkt och inspiration i mitt uppdrag som etableringsansvarig. Jag har en vision om att utformningen av miljön i de gemensamma utrymmena på äldreboendet ska utgå från hur våra mötesplatser utformas i samhället i stort. För mig är det viktigt att miljön på boendet stödjer den boende i att leva hela livet. Det handlar om utformning av möbler och lokaler/rum som möjliggör självständighet och delaktighet men också interiört där färgsättning och naturliga och igenkännande mötesplatser är viktiga faktorer.

Vad ser du för fördelar med din bakgrund i den roll du har idag? Berätta hur du kan bidra genom dessa.

– Fördelarna med min bakgrund är att jag har över 20 års erfarenhet inom äldreomsorg och även LSS. Jag är socionom vilket gör att mitt främsta perspektiv är se hela människan, men framförallt att lyssna! Jag har mött många äldre som bott på flera olika äldreboenden med olika utformning och förutsättningar. Jag har iakttagit och lyssnat på deras upplevelse av att flytta in och vistas på boendena. I min tidigare roll som verksamhetsansvarig för äldreboenden har jag haft många samtal med boende, närstående och medarbetare och jag har tagit med mig många lärdomar genom dessa. De senaste 4 åren har haft heltidsuppdrag med att starta upp nya äldreboenden. Jag har fått möjlighet att vara delaktig i utformningen av inne- och utemiljön på boendena och fått möjlighet att se hur det tagits emot av huvudpersonerna och deras närstående. Det har varit fantastiskt att få reaktioner som;

– Är det möjligt att ett äldreboende kan se ut så här!

– Kan man ställa sig i kö fast jag bara är i 40-års åldern?

- Om jag vetat innan att jag skulle få det så här bra så hade jag flyttat in på boende för länge sedan!

 

– Jag tar även med mig erfarenheter från när det inte fungerat bra. Då ligger oftast planering, utformning och funktionalitet i fastigheterna som grund. Dessa erfarenheter känns särskilt viktiga att ha med sig in i våra nya uppstarter av äldreboenden inom Stockholms Sjukhem.