1 september får Hornskrokens äldreboende med demensinriktning ny verksamhetschef. Mirta Vidal, tidigare enhetschef på Hornskroken, blir 1 september verksamhetschef.

Mirta har erfarenhet från äldreomsorgen sedan i mitten av 80-talet. Innan hon började på Stockholms Sjukhem har hon varit chef inom äldreomsorg, både i privat och kommunal regi sedan 2007. Mirta är i grunden sjuksköterska och vidareutbildad till distriktsjuksköterska. Hon har även genomfört flera ledarskapsutbildningar.

Hornskrokens äldreboende är ett uppdrag på entreprenad från Stockholms stad där vi fått möjlighet att driva verksamheten som längst 11 år, genom möjliga förlängningar av avtalet.