Hyllade kursansvariga. Staffan Lundström, docent och överläkare tillsammans med överläkare Franziska Edvinsson.

Hyllade kursansvariga. Staffan Lundström, docent och överläkare tillsammans med överläkare Franziska Edvinsson.

Populär kurs blir obligatorisk del av nya läkarprogrammet

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

En kurs i palliativ medicin som hålls av Stockholms Sjukhem har uppmärksammats för sin höga kvalitet. Från våren 2026 blir ämnet en obligatorisk del av läkarutbildningen på Karolinska Institutet.

Staffan Lundström, docent och överläkare, har tillsammans med överläkare Franziska Edvinsson fått diplom av Karolinska Institutet för deras kurs Avancerad sjukvård – palliativ medicin och onkologi. Orsaken är att kursen har varit mycket väl genomförd och uppskattad hos de läkarstudenter som gått den.

– Kursen har varit omtyckt och fått väldigt fina utvärderingar. När vi har frågat nya studenter varför de har valt kursen är det för att tidigare studenter har rekommenderat den till dem, säger Staffan Lundström som är kursansvarig.

Det här sätter palliativ vård på kartan mycket mer konkret. Alla som utbildas till läkare på Karolinska Institutet kommer få det här med sig.

Staffan Lundström startade kursen våren 2010 tillsammans med professor Carl Johan Fürst och sedan dess har 360 studenter gått den valbara kursen. Utbildningen har hållits på Stockholms Sjukhem och deltagarna har även haft åtta dagar av så kallad klinisk placering på någon av åtta olika palliativa enheter i länet, varav Stockholms Sjukhem är en. Franziska Edvinsson har sedan pandemin började gjort om en stor del av kursen till digitalt lärande via en lärplattform som heter Canvas.

– Nu kommer vi att gå tillbaka till att hålla kursen mer på plats men en del kommer fortfarande vara digitalt. Vi har märkt att studenterna lärt sig mer då de haft möjlighet att se våra förinspelade föreläsningar när och så många gånger de vill, säger Staffan Lundström.

 

Går från valbar till obligatorisk

Den stora nyheten är att ämnet palliativ medicin som tidigare varit valbart nu ska bli en obligatorisk del av det nya läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Kursen kommer heta Cancer och palliativ medicin och ska ges till samtliga läkarstudenter under termin 10, vilket innebär att de som började sin utbildning hösten 2021 blir först ut.

– Det känns jätteroligt, det här är ett superviktigt ämnesområde som saknas och behöver få plats. Så vårterminen 2026 är de här studenterna inne på termin 10 och då ska vi tillsammans med Karolinska Institutet utbilda de första 200 studenterna uppdelade på två omgångar om vardera fyra veckor, säger Staffan Lundström.

Franziska Edvinsson håller med om att nyheten är mycket glädjande:

– Det här sätter palliativ vård på kartan mycket mer konkret. Alla som utbildas till läkare på Karolinska Institutet kommer få det här med sig. Det är studenterna som har tjatat och tycker det är ett viktigt ämne och vi har lobbat från vårt håll, så visst är vi glada och stolta att det nu blir av!