Deltagare sökes till hälsostudie på Stockholms Sjukhem

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Är du 60 år eller äldre? Vill du delta i en hälsostudie som bygger på professor Miia Kivipeltos världsomfattande forskning gällande hjärnhälsa?

Studien Stronger 60+ ska hållas på Primärvårdsrehab vid Stockholms Sjukhem på Kungsholmen och ska utvärdera om det forskningsbaserade åtgärdsprogrammet Finger-modellen kan fungera effektivt inom primärvården. FINGER-modellen lyfter de fem viktigaste faktorerna för att motverka minnesproblem: Hälsosam och mångsidig kost, fysisk aktivitet, hjärngymnastik och kognitiv träning, deltagande i sociala aktiviteter och att ha koll på sitt blodtryck, kolesterol och blodsocker. Det här är den enda studie i världen som visat att livsstilen kan förebygga problem med minnet och förbättra hjärnhälsan.

– Det känns jätteroligt att vi har börjat komma igång med Stronger 60+ och vi har redan bokat in en del deltagare som visat intresse för att vara med, säger Kristin Norefors, arbetsterapeut och klinisk koordinator för forskningsprojektet.

Tanken är att vi i framtiden ska kunna fånga upp patienter tidigt inom primärvården och kunna erbjuda ett preventivt åtgärdsprogram

Studien ska bestå av två grupper med lika många deltagare i varje grupp. Alla deltagare kommer att få råd om hälsosam livsstil, men i olika omfattning.

– Deltagarna får bland annat svara på frågeformulär, utföra minnestester och göra en medicinsk hälsoundersökning. Svaren är anonyma på så sätt att de inte går att koppla till enskilda individer. Vi kommer samarbeta med husläkarmottagningen Trygg Hälsa som finns i våra lokaler, där kommer en del av deltagarnas hälsotester att göras.

Kristin Norefors, arbetsterapeut och klinisk koordinator för forskningsprojektet Stronger 60+.

 

Resultaten från studien ska leda till att ett livsstilsprogram som kan användas inom primärvården. 

– Tanken är att vi i framtiden ska kunna fånga upp patienter tidigt inom primärvården och kunna erbjuda ett preventivt åtgärdsprogram, säger Kristin Norefors.

Studien utförs som ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholm Sjukhem. Huvudansvarig för studien är professor Miia Kivipelto, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

 

Vill veta mer eller anmäla ditt intresse?

För mer ingående och skriftlig information kontakta:

Klinisk koordinator Kristin Norefors 

 Skicka mejl

Tel: 073-747 30 96  

Forskningssamordnare Charlotta Thunborg

 Skicka mejl

Tel: 072-017 01 98