Miia Kivipelto uppmärksammas för sin forskning inom demens

Miia Kivipelto har Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik på Karolirsnska Institutet. Nyligen blev hon prisad för sin forskning av stiftelsen Forska!Sverige.

Miia Kivipelto har Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik på Karolirsnska Institutet. Nyligen blev hon prisad för sin forskning av stiftelsen Forska!Sverige.

Professor Miia Kivipelto har fått årets forskarutmärkelse av stiftelsen Forska!Sverige. Hon har fått hedersbetygelsen för sin banbrytande och världsomfattande forskning inom prevention, diagnos och behandling av demenssjukdomar.


Miia Kivipelto har Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik på Karolinska Institutet.
– Jag är mycket glad för utmärkelsen från Forska!Sverige. Det är en stor ära och kommer att uppmuntra oss att fortsätta vårt arbete både lokalt och globalt. Inom World-Wide FINGERS närverket har vi för närvarande över 45 länder som testar, optimerar och anpassar FINGER-modellen till olika kulturer och lokala förhållanden. Detta breda internationella samarbete kommer att kunna ge nya innovativa lösningar och stöd för implementering av nya metoder för förebyggandet av olika former av kognitiv svikt, säger Miia Kivipelto.