Rapport från Almedalen

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Almedalsveckan är inne på sin sista dag. Med på plats har Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem, varit. "Det har varit spännande och händelserika dagar.” säger Karin.

Förutom att vara en del i debatter har Karin och vår marknads- och kommunikationschef Annika Kullman Höök bevakat vad andra säger och gör i Almedalen.

Irrvägar i vården- vårdflöden och remisser

Så löd namnet på Forum for Health Policys seminarie som Karin deltog i.

– Det var ett intressant och givande samtal om de utmaningar som patienterna har när de ska navigera i sjukvården och vad som behövs för att förbättra vårdflödena säger, säger Karin Thalén sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem.

Det som diskuterades var hur sjukvården kan arbeta med smidiga vårdflöden och ett mer effektivt resursutnyttjande för att patienten ska kunna få rätt vård och omvårdnad på ett mer lättillgängligt sätt.

Medverkande i panelen gjorde: Catharina Barkman, chef, Forum for Health Policy, Karin Thalén, sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem, Eva Krutmeijer, Head of Collaboration, Apoteket AB och Victoria Bohlin, VD, Capio Specialistkliniker AB.

Ett samtal på temat: Är fler vårdplatser den bästa medicinen för vården?

Karin deltog även den 4 juli i ett rundabordet- samtal som Sirona Health Solutions stod bakom. Temat för kvällen var: Är fler vårdplatser den bästa medicinen för vården? Det är en ständigt aktuell fråga och även temat. Med fanns bl.a. Göran Stiernstedt som ansvarade för utredningen ”Effektiv vård” och andra representanter från hälso- och sjukvården för att diskutera utmaningar och möjligheter kring produktivitet, bemanning och tillgänglighet.

Hur kan vi kroka arm för att skapa Sveriges bästa äldreboenden?

Det var frågan som diskuterades vid ett rundabordet-samtal på Almedalsveckan som anordnades av Hemsö. En av dem som satt med vid bordet var Karin Thalén. Hemsö är det fastighetsbolag som bland annat bygger vårt kommande äldreboende i Upplands Väsby- Nyckelharpan.

Idag fattas det äldreboenden i många kommuner. Det är brist på vård- och omsorgspersonal. Hur möter vi det stora behovet av boende för äldre, där kvalitet för både boende, personal och anhöriga är i centrum? Ska vi göra mer av samma eller bör vi tänka i nya banor? Frågor som lyftes var äldreboendet som en del av samhället med tillgång till nära service och flexibla lösningar, gärna integrerat med annan verksamhet som förskola och studentboende.

Karins ord om attacken på Ing-Marie Wieselgren

Karins sista dag i Almedalen, onsdagen den 6 juli, inträffade en fruktansvärd händelse mitt i Almedalens aktiviteter. Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på SKR, blev attackerad och avled.

Det är med bestörtning jag nåtts av beskedet om att Ing-Marie Wieselgren förolyckats igår i Visby. Jag har genom åren träffat henne flera gånger och senast i Almedalen på tisdagen. Mina tankar går till Ing-Maries familj, vänner och kollegor, säger Karin Thalén.