Rehabilitering och geriatrik växer och får nyrenoverade lokaler på Kungsholmen

Återbruk, nyrenoverade lokaler och närhet till park och grönska. I september-oktober får Primärvårdsrehab, geriatrik och rehabilitering nya fina lokaler på Kungsholmen där det finns plats för fler patienter.

Pia Hellgren, projektledare inredning och utrustning, berättar bland annat om lokalernas färgtema och gestaltningskoncept som bygger på Evert Taubes sång Sjösala vals, med blomster som gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

Pia Hellgren, projektledare inredning och utrustning.

Pia Hellgren, projektledare inredning och utrustning.