Från vänster Maria Mjörnberg, AKA på Ersta Sjukhus, Ken Conway, AKA på Stockholms Sjukhems geriatrik och Rasmus Olofsson, AKA på Stockholms Sjukhems specialiserade palliativa slutenvård och avancerade sjukvård i hemmet.

Från vänster Maria Mjörnberg, AKA på Ersta Sjukhus, Ken Conway, AKA på Stockholms Sjukhems geriatrik och Rasmus Olofsson, AKA på Stockholms Sjukhems specialiserade palliativa slutenvård och avancerade sjukvård i hemmet.

Samarbete ska ge bättre mottagande av studenter

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem och Ersta diakoni har inlett ett samarbete för att kunna utbyta erfarenheter och förbättra studenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

– Redan då vi hade en första mejlkontakt insåg vi att vi som idéburna aktörer kan ha stort nytta av varandras kunskap, säger Maria Mjörnberg, AKA på Ersta Sjukhus.

 

Akornas uppgift är att vara länk till högskolorna och ansvara för den verksamhetsförlagda utbildningen inom vårdvetenskap i verksamheterna.

– Under våra första möten har vi bland annat delat erfarenheter rörande hur vi kan utvärdera studenternas upplevelser av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), säger Rasmus Olofsson, AKA på Stockholms Sjukhems specialiserade palliativa slutenvård och avancerade sjukvård i hemmet. 

Ett annat ämne som akorna har diskuterat är studenternas introduktion under deras första dagar.

– Vi tror att introduktionen verkligen kan sätta prägel på praktiken och där har vi utbytt erfarenheter, säger Rasmus Olofsson.

Kan göra något större

Bakgrunden till samarbetet är att Stockholms Sjukhem tillsammans med Ersta diakoni, Stora Sköndal och Bräcke diakoni är delägare till högskolan Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola). Det var i samband med ett möte mellan ägarna som idén om ett samarbete rörande verksamhetsförlagd utbildning uppkom.

– Jag kan uppleva att vissa projekt kan kännas ganska stora när man är ensam. Men om man har är flera som samarbetar kan man alltid åstadkomma något större än vad man kunnat göra själv, säger Ken Conway, AKA på Stockholms Sjukhems geriatrik.

Varför är det här samarbetet viktigt?

– ­Studenterna är våra framtida kollegor och att kunna ge dem en bra förberedelse inför deras framtida arbetsliv är viktigt. Studenterna bidrar också med nya kunskaper och arbetsinsatser under deras tid hos oss. Många kommer sedan tillbaka efter att de är färdigutbildade och det är vi väldigt glada och tacksamma för, säger Ken Conway.

Akorna kommer att träffas en gång varannan månad.