Prisad. Carl Eriksson, specialistläkare på Stockholms Sjukhems geriatrik.

Prisad. Carl Eriksson, specialistläkare på Stockholms Sjukhems geriatrik.

ST-läkare på Stockholms Sjukhem prisas för ”Bästa ST-arbete”

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Carl Eriksson, specialistläkare på geriatriken, har vunnit pris för ”Bästa ST-arbete” som Svensk Geriatrisk Förening delat ut. I sitt ST-arbete har han undersökt covids inverkan på den äldsta patienterna som vårdats på Stockholms Sjukhem under våren 2020.

Priset delades ut i samband med att Geriatriskt Forum 2022 hölls i Stockholm. I utmärkelsen ingick en prissumma på 5000 kronor.

– Det känns jätteroligt att få priset. Orsaken till att jag gjorde ST-arbetet var för att jag arbetat mycket med covid-patienter, både på Stockholms Sjukhem i Bromma och på Kungsholmen. Med hjälp av Christel Hedman, överläkare inom den palliativa vården på Stockholms Sjukhem, uppkom idén att studera de äldsta patienterna som vårdats för covid hos oss. Här har vi bland annat tittat på hur de äldre klarade vårdtiden och hur många som överlevde i jämförelse med en grupp av yngre patienter.

Vad händer framöver?

– Studierektorerna för ST-läkarutbildningarna i geriatrik i Stockholm har bett mig att hålla ett kort föredrag nu i juni om hur man kan gå tillväga när man ska göra ST-arbete. Här ska jag ge lite tips till de som är ST-läkare nu. Vi har annars mycket material här på Stockholms Sjukhem från pandemin att forska på. Jag och några kollegor har journalgranskat mycket så kanske blir det något mer forskningsprojekt framöver även om jag just nu är fokuserad på att jobba på avdelning med patienter.

Juryns motivering samt resultat av ST-arbetet:  

"Carl Eriksson har i sitt ST-arbete undersökt covid-19-infektionens inverkan på den äldsta gruppen geriatriska patienter som vårdats på Stockholms Sjukhem under våren 2020. Projektet är gjort som en retrospektiv kohortstudie där alla patienter inkluderades som vårdades på geriatrisk avdelning på Stockholms Sjukhem med bekräftad covid-19 under perioden 1 mars — 30 juni 2020. Målet var att studera utfallet av vård på en geriatrisk klinik hos patienter äldre än 85 år, jämfört med patienterna i åldersgruppen 58-84 år.

Man kommer i studien fram till att det inte är enbart åldern som är avgörande för risken för död, vilket lyfter vikten av att patienterna får en individuell bedömning vad gäller vårdbehov. Studien är viktig inte minst i skuggan av de prioriteringar man gjorde under tidiga delar av pandemin i Stockholm, där sköra individer inte skulle prioriteras för sjukhusvård. De viktiga resultaten med direkta implikationer för sjukvården och den kommunala äldreomsorgen motiverar väl för Svensk Geriatrisk Förenings pris för bästa ST-uppsats."