Apotekstekniker förbättrar läkemedelshantering på geriatriken

I ett pilotprojekt på geriatriken i Bromma assisterar apotekstekniker Michael Chan sjuksköterskor med läkemedelshantering, vilket har lett till effektivare processer och ökad fokusering på patientvård.

Från och med oktober har apotekstekniker Michael Chan deltagit i ett pilotprojekt på geriatriken i Bromma. Syftet med satsningen, som ska pågå i ett år, är bland annat att hjälpa sjuksköterskor med läkemedelshanteringen vid inskrivning och utskrivning av patienter.

 Sjuksköterskorna behöver inte längre leta efter mediciner. Eftersom det finns olika sortiment försöker jag också få alla avdelningar att använda samma mediciner för att göra det enklare.

Uppskattat

Ställföreträdande enhetschef Elizandra Stafsudd är ansvarig för projektet och berättar att Michael Chans tjänster har blivit uppskattade hos sjuksköterskorna då många patienter har väldigt många olika läkemedel.

 Det sparar tid och gör att personalen kan fokusera mer på att ta hand om patienterna.

Michael Chan tycker det är kul att vara med i projektet eftersom apotekstekniker vanligtvis bara jobbar på apoteket.

 Det är roligt och spännande att vara en del av detta testprojekt och att få jobba i sjukhusmiljö.