Sjukvårdens ledarskapsakademi- ett utbildningsår som avslutats med diplom

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan
Anette Bengtsson, verksamhetschef Hornskroken.

Anette Bengtsson, verksamhetschef Hornskroken.

Under ett år har chefer från verksamheter inom sjukvård och äldreomsorg deltagit i utbildningen Sjukvårdens ledarskapsakademi. Varje deltagare har haft en personlig mentor under året. Anette Bengtsson, verksamhetschef för Hornskroken, gick utbildningen och Peter Ceder, äldreomsorgschef var mentor åt en annan deltagare. 22 november avslutades året i aulan på Stockholms Sjukhem.

Varje år genomgår ett tjugotal ledare inom vård och omsorg har gått en utbildning; sjukvårdens ledarskapsakademi. Syftet är tillhandahålla verktyg och skapa en grund för ett framgångsrikt ledarskap. Deltagarna får varsin utsedd mentor med omfattande kännedom inom sjukvård och forskning och som har befattningar inom ledarskap med flera års erfarenhet inom sektorn.

Anette Bengtsson har genomgått utbildningsåret och har haft en utsedd personlig mentor.

Hur har året varit, Anette?

– Det har varit ett mycket lärorikt år. Jag har fått verktyg för att både utveckla mitt ledarskap samt fått verktyg att ta till vid vissa speciella fall. Det har varit en mycket bra stämning i gruppen och vi har kunnat utbyta erfarenheter och skapat nätverk. Jag ser verkligen fram emot vår återträff nästa år, säger Anette.

Hur har upplägget varit med utbildning och mentorskap?

– Varje utbildningstillfälle har varit i två dagar, sex gånger under året. Då har det varit föreläsningar med olika tema på olika platser i Sverige hos olika verksamheter och företag. Under träffarna har det funnits tid för erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna, walk-and-talk. Jag har också blivit tilldelad en mentor som jag träffat en gång i månaden.

Har utbildningen levt upp till de förväntningar du hade?

– Ja, utbildningen har levt upp till mina förväntningar och mer därtill.

Vad var det bästa med Sjukvårdens ledarskapsakademi tycker du

– Upplägget av utbildningen var bra och intressant och att det givits utrymme till erfarenhetsutbyte i gruppen. Mentorskapet var mycket bra! Det har gett mig stöd och utveckling i mitt ledarskap och även personligt.

Peter Ceder har under året varit mentor åt en annan av deltagarna i utbildningen.

Hur var det att vara mentor, Peter?

– Det har varit väldigt givande att vara mentor under det här kalenderåret. Jag har haft förmånen att lära känna en fantastisk deltagare i utbildningen. Det har såklart varit utvecklande för mig då jag tvingats reflektera över någon annans utmaningar och framgångar, kopplat till mina egna erfarenheter. Men det har även skapat nya insikter och lärdomar för mig. Vi har haft många intressanta samtal om både tunga och mer lättsamma ämnen, berättar Peter.

Har du själv lärt dig något genom att vara mentor?

– I början av året gjorde jag ett studiebesök på adeptens arbetsplats. Jag har fått insyn i en, för mig helt ny fantastisk, sjukvårdsverksamhet som jag aldrig tidigare varit i kontakt med. Jag har fått lära mig en massa nya saker om den verksamhetens uppdrag, utmaningar och möjligheter. Det vi hanterat i våra möten har också gett mig nya insikter om mig själv och de utmaningar vi ledare kan hamna i. Det har fått mig att växa när jag behövt reflektera över och sätta ord på hur jag själv hanterat liknande situationer, säger Peter.

Den 22 november hade utbildningen sin sista dag. Den hölls på Stockholms Sjukhem på Kungsholmen i aulan. Som sista punkt hölls en diplomeringsmiddag där alla deltagare på utbildningen erhöll ett diplom.