”Att arbeta etiskt är att låta boendes behov och önskemål styra vårt arbete. Det går inte att göra utan etiskt tänkande.”

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan
På bilden bär Silya en röd tröja. Intill sitter Madhuri Gogineni, Stockholms Sjukhems etikrådsordförande.

På bilden bär Silya en röd tröja. Intill sitter Madhuri Gogineni, Stockholms Sjukhems etikrådsordförande.

En beskrivning av etik av Silya, undersköterska på Hornskroken och deltagare i Stockholms Sjukhems etikråd. I stiftelsens etikråd representeras våra sjukhusenheter och äldreboende liksom de olika yrkeskategorierna. Deltagarna utbildas i att hålla etiska ronder. Hur upplever Silya att etiksatsningen påverkar Hornskroken; boende, närstående och medarbetare?

Varför det är positivt att arbeta med den etiska kompetensen?

– Det är viktigt för boende, patienter och medarbetare. Att ha etisk kunskap ger bättre kvalitet i vården. Det gör att vi kan göra gott och inte skada samtidigt (två av de etiska grundprinciperna; göra gott, inte skada, vara rättvis och respektera självbestämmande och integritet). Ofta vill man göra för mycket för de boende. Nu reflekterar vi och gör det som ger bästa effekten för boende, berättar Silya.

Medarbetare kan hamna i intressekonflikter med varandra, mellan boende, närstående, kollegor och lagstiftning. Hur hjälper etiksatsningen er medarbetare i detta?

– Tack vare etiksatsningen har vi det etiska perspektivet i bakhuvudet hela tiden. Vad får man göra? Vad får man inte göra? Det gör också att vi kan förklara för boende och närstående varför vi gör vad vi gör och varför vi inte gör annat. Vi reflekterar och pratar, medarbetare emellan. Det gör att vi själva inte hamnar i konflikt.

– Vi jobbar också enligt nollvisionen, alltså utan att begränsa boende på något sätt. Med etiskt tänkande kan vi förklara för närstående varför vi göra som vi gör. Vi arbetar utifrån boendes vilja. Istället för att blint följa rutiner.

Hur många etikronder har ni haft på Hornskroken?

– Vi har haft två etiska ronder på Hornskroken. Jag har också gått en högskoleutbildning i värdegrundsarbete, tillsammans med två kollegor. Vi håller i reflektionsstund, en gång per månad på varje enhet. Etik och värdegrundsarbete går hand i hand.

Silya berättar att det finns en kortlek med kort där olika begrepp står skrivna och som gruppen kan diskutera kring.

Hur går en reflektionsstund till?

– Då samlas respektive enhet och tar ett kort. Det kan stå ”delaktighet” eller ”respekt” eller något annat ord. Och så har vi ett samtal, på liknande sätt som i en etikrond, där alla får komma till tals och vi reflekterar tillsammans. Det är väldigt uppskattat.

Upplever du att dina kollegor anser att etikrådet ger något till Hornskroken?

– Vi pratar mycket om etik på Hornskroken. Det är mycket som har förändrats sedan vi började med etikrådet. På ett positivt sätt. Utan etik finns ingen kvalitet i vården.

Märker boende och närstående av etikarbetet?

– Vi har haft anhörigmöte där vi har pratat om etik. Anhöriga uppskattar vårt arbete med etik. Jag upplever att de boende har blivit gladare och fått ett ökat välbefinnande.

Du har själv föreläst om etikarbetet utanför Stockholms Sjukhem, berätta.

– Jag har varit med i olika utbildnings- och föreläsningssammanhang. Madhuri Gogineni, ordförande i Stockholms Sjukhems etikråd, och jag har berättat och utbildat om etik för nya kollegor på äldreboendet Nyckelharpan och på en föreläsningsdag på Marie Cedersköld Högskola. Jag har även föreläst för undersköterskor som utbildar sig till specialistundersköterskor i Uppsala, flera gånger. Det har varit väldigt uppskattat och det kommer bli flera sådana utbildningar.

Vad skulle du vilja säga till dem som inte kan greppa det här med etik? Hur förklarar man det enkelt?

– Att arbeta etiskt är att låta boendes behov och önskemål styra vårt arbete. Det går inte att göra utan etiskt tänkande.

För Silya har den ökade etikkunskapen och satsningen även gett mycket på ett personligt plan.

– Den här utvecklingen har gett mig enormt mycket. Mitt arbetsliv har blivit något helt annat.  Jag har utvecklats, utbildats och fått en ändrad karriär tack vare etik! avslutar Silya.