Hurra för Internationella sjuksköterskedagen!

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Under veckan har Stockholms Sjukhem bland annat uppmärksammat dagen genom att bjuda in alla medarbetare till att lyssna på föreläsningar med fokus på sjuksköterskans arbete.

Mellan föreläsningarna gavs det tillfälle att mingla och att utbyta erfarenheter i aulan på Kungsholmen. För den som ville gick det att följa föreläsningarna via länk.

För all personal

Arrangörer för föreläsningarna var Anette Alvariza, specialistsjuksköterska och professor i palliativ vård, Ewa Stenwall, specialistsjuksköterska och lektor i omvårdnad och Anne-Marie Boström, specialistsjuksköterska och docent i omvårdnad.

– Vi bjöd in alla personal och även studenter hos oss att ta del av föreläsningarna som hölls av fyra av våra egna specialistsjuksköterskor. Idag är yrket så mycket mer än bara vård, det är också stort fokus på kunskap och bemötande och jag skulle gärna se fler sjuksköterskor som forskar, säger Anette Alvariza som vill lyfta sjuksköterskeyrket.

Bra att ses

Anne-Marie Boström tyckte att det var roligt att få uppmärksamma Internationella sjuksköterskedagen på plats igen.

– Vi gjorde det innan pandemin och det blir ett helt annat utbyte när man ses på plats och kan mingla.

Årets internationella tema är ”Nurses: A Voice to Lead” – A vision for future healthcare, med fokus på framtidens omvårdnad och hur sjuksköterskeyrket kommer att förändra vården. På Stockholms Sjukhem finns 208 sjuksköterskor.

Dagen känns högtidlig då den uppmärksammar vår historia genom Florence Nightingale och professionens framväxt

– Jag tror att våra specialistsköterskor här idag kan inspirera fler sjuksköterskor till att läsa vidare, säger Anette Alvariza.

Hon får medhåll av Ewa Stenwall.

– Utan sjuksköterskor har vi inte någon vård. Alla yrkesgrupper är viktiga och man kan inte bedriva vård utan hela teamet, men det här är dagen som sjuksköterskorna får ta plats. Dagen känns högtidlig då den uppmärksammar vår historia genom Florence Nightingale och professionens framväxt, samtidigt som det handlar om utveckling och framåtsträvande. Här på Stockholms Sjukhem har vi rehabilitering, geriatrik, äldreomsorg och palliativ vård och finns också på olika platser, jag hoppas att man börjar nätverka mellan de olika verksamhetsområden tack vare den här dagen.