Förbättrade värden, starkare och gladare

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

På demensboendet Hornskroken på Södermalm har man satsat på fysisk aktivitet, även för medarbetarna. Och satsningen har gett fantastiska resultat- rena hälsovinster.

I början av året infördes OPEN-konceptet för boende. De fick upprepa fysiska aktiviteter samtidigt som deras proteinintag säkerställdes. Konceptets goda effekter för de boende fick verksamhetschef Anette Bengtsson och biträdande verksamhetschef Christina Granholm att inse att den fysiska aktiviteten hos medarbetarna borde uppmuntras och utökas. Anette berättar.

– Fysisk aktivitet är lika viktigt för medarbetarnas deras hälsa och välmående. Vi tog upp frågan på APT i april och la fram ett förslag; en stegtävling med prisutdelning. Förslaget mottogs positivt och vi bestämde att stegtävlingen skulle genomföras under maj. På mötet föreslog medarbetarna att vi även skulle ha en stegtävling i oktober och då även lägga till pris för personbästa.

19 medarbetare deltog individuellt och räknade steg med en app på mobilen alternativ med en stegräknare. Alla tävlandes steg registrerades på en lista. Gruppen promenerade tillsammans.

Vad har stegtävlingen gett för resultat?

– Medarbetare berättar att de orkar gå i trappan utan att bli andfådda. De som haft högt blodtryck och på gränsen till diabetes har märkt att blodtryck och blodsocker har förbättrats. De orkar mer och känner sig så motiverade och glada. Stegtävlingen har även bidragit med ökad teamkänsla, trots att tävlingen skedde individuellt, berättar Christina.

För att locka till att välja trappan istället för hissen har man låtit sätta upp olika budskap på varje våning. Det gav effekt.

När maj månad nått sin ände, och så även stegtävlingen, prisades vinnarna.

Siv Ojala, undersköterska och Silviasyster vann första pris.

– Det blev mer en vana att gå och att man kan unna sig något efteråt. Vi hjälpte varandra med nedladdning av appar som räknar steg. Vi pushade varandra att gå lite varje dag, berättar Siv.

Veronica Cortes, undersköterska vann andra pris.

– Jag går mycket i vanliga fall. Jag ser det som ett sätt att njuta, se naturen och rensa tankarna. Jag har det med mig hemifrån. Min pappa gick alltid mycket och jag brukar säga ”kom nu pappa så går vi:”. Pappa är med mig även fast han inte finns i livet längre, berättar Veronica.

Warunee Cromnow, undersköterska vann tredje pris.

– För mig har stegtävlingen gjort mycket för hälsan. Jag orkade inte gå i trappen tidigare utan att stanna. Nu kan jag gå hela vägen upp! Så andningen har blivit mycket bättre, knän och ben och balans har även de blivit mycket bättre. Tidigare hade jag lätt att snubbla. Mitt blodtryck är stabilt nu. Tidigare var det för högt. Jag kommer att fortsätta att gå, för jag känner mig friskare och starkare, berättar Warunee.

Hornskrokens stegtävling har bidragit till fördelar för inte bara de enskilda individerna, utan även för deras egna familjer och för de boende på Hornskroken. Grattis och bra jobbat!!

Här kan du läsa mer om arbetet med OPEN-konceptet hos de boende.