Förbättringsarbete har gett strålande resultat

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Vallgossen har förbättrat sina resultat gällande personcentrade aktiviteter stort med hjälp av Svenska Demensregistrets (SveDem) förbättringsarbetesprojekt. Under ett år har SveDem arbetat med ett förbättringsprojekt tillsammans med ett urval av äldreboenden. Vallgossen var en av dessa. Ann-Christine Johansson, verksamhetschef och Peter, undersköterska berättar.

–  Vi valde att fokusera vårt förbättringsarbete på personcentrerade aktiviteter. Där fanns det förbättringspotential, berättar Ann-Christine Johansson.

Det togs fram en handlingsplan och en tidsplan. Vad behöver vi göra, hur tänker vi klokt, vad ska vi börja med? Vallgossen valde att fokuserade på kontkatmannskapsutbildning, att arbeta personcentrerat och kunskap i det goda åldrandet. Tillsammans tog medarbetarna fram en idébank kopplat till levnadsberättelserna på respektive enhet.

–  Enheterna tipsade varandra om goda idéer. Det togs fram ett arbetsmaterial för våra enheter med aktivitetsvagnar kopplat till gamla saker (verktyg, mm) som undersköterskorna kan använda sig av i de personcentreade aktiviteterna, berättar Ann-Christine vidare.

Peter berättar hur han rent konkret gör för att arbeta personcentrerat.

–  När jag möter en boende är jag neutral. Jag ska bemöta personen där hen är just nu. Det är speciellt viktigt speciellt inom demens. Till exempel kan en person komma ihåg sin mamma och fråga efter henne. Då kan jag fråga ”Vad gjorde du och din mamma tillsammans? Vad tyckte ni om att göra för roligt?”. Känslominnet är nyckeln till att nå personen. Tack vare känslominnet kan personen öppna dörren till det inre, berättar Peter.

–  Allt går ut på att skapa harmoni. Att gå in i mötena förutsättningslöst… Jag måste lyssna och ta in, fortsätter Peter.

SveDems förbättringsprojekt har pågått ett år. Den 10:e maj anordnades ett seminarium då några verksamheter fick berätta om sitt arbete som goda exempel. Vallgossen var ett av dessa exempel. Samtliga verksamheter som deltog i förbättringsprojektet fick i dess start utgå från sina egna utgångslägen och sätta upp mål. De fick ta fram handlingsplaner för att uppnå målen och säkerställa vem som gör vad? Tid skulle avsättas för arbetet och för projektet. Samtliga verksamheter har använt SveDems hjälpdokument i arbetet. Efter en tid fick de sedan utvärdera resultaten i de förbättringsprojekt man arbetat med.

Så hur gick det för Vallgossen och deras arbeta med att förbättra resultatet i personcentrerade aktiviteter?

– I utgångsläget år 2022 hade vi mellan 44–56% uppfyllnad på denna punkt. I uppföljningen 2023 har vi 100% uppfyllnad! Berättar Ann-Christine.