Teamchefer – ny roll på Stockholms Sjukhems äldreboenden

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan
Teamcheferna Karla och Amal.

Teamcheferna Karla och Amal.

Ett bra teamarbete och samarbete är grunden för en god heldygnsomsorg och vård. För att bättre rusta oss med chefsroller som finns nära medarbetarna, har vi på våra äldreboenden infört rollen teamchef. Det är undersköterskor med kompetens och tid för att coacha medarbetarna och leda sina team, arbeta administrativt samt finnas i omvårdnadsarbetet med boende.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner är goda organisatoriska förutsättningar och stödstrukturer viktigt för att det ska vara utvecklande och hållbart att vara chef. En sak som spelar in här är antalet underställda medarbetare, tillgång till administrativt och tekniskt stöd, närhet till närmsta chef för dialog samt tillgång till forum där chefer kan mötas och ge varandra stöd. Det rimmar väl med hur Stockholms Sjukhems äldreomsorg nu arbetar med den nya rollen teamchefer.

– Vi har en teamchef per våningsplan på våra boenden. Den nya rollen håller på att sätta sig, berättar Peter Ceder, äldreomsorgschef på Stockholms Sjukhem.

Man kan kort beskriva teamchefens roll som ledare, som driver och utvecklar verksamheten (inom tilldelat ansvarsområde) i enlighet med vision, mål, vårt ansvar och erbjudande inom äldreomsorgen. Fokus ligger på ett nära ledarskap som stödjer, coachar och leder gruppen i det dagliga arbetet utifrån verksamhetens processer och fastställda mål. Huvuddelen av arbetet som teamchef utförs i omvårdnaden, där även personalansvar ingår. Nära samarbete med omvårdnadsansvarig sjuksköterska i ett tvärprofessionellt ledarskap mellan SOL och HSL som tillsammans kvalitetssäkrar omvårdnadsarbetet.

Karla och Amal är teamchefer på Nyckelharpan respektive Vallgossen. Det de har gemensamt är att de brinner för sitt arbete, för att bidra till ett positivt arbetsklimat, till att få medarbetare, verksamhet och sig själva att utvecklas. De är bägge undersköterskor som har arbetat i motsvarande roller hos andra uppdragsgivare i flertalet år. De har studerat ett antal kurser vid sidan av sitt arbete. Här berättar de om sina upplevelser av rollen och arbetssättet.

Vad tror du är fördelarna i det ledarskapet jämfört med att inte ha chef på plats per plan?

– Det är att det alltid finns någon där som kan ge stöd och hjälp om man behöver. Att det finns någon att vända sig till, oavsett vad det gäller. Vi kan fånga upp saker i tid. Det inger trygghet ibland, tänker jag. Allt vi gör leder till god omvårdnad av de boende. Teamcheferna säkrar att det blir bra och att vi följer rutiner, säger Karla.

– Det är skillnad om det är en biträdande verksamhetschef som finns någonstans i huset eller om det är en teamchef på våningen! Som teamchef ser du vad som händer på enheten. Du är en av medarbetarna. Du är kollega och ledare som arbetar för att skapa en positiv arbetsmiljö och ser till att struktur och rutiner finns och följs, säger Amal.

Verksamheten är komplex och vår målsättning är att arbeta personcentrerat. Vilka utmaningar ställs man inför som chef för att uppnå det?

– Utmaningarna kan vara att få med personalen i tänket att alla är olika, både vi och våra boende, men att vi alla arbetar utifrån de boendes bästa. Därför arbetar vi utefter genomförandeplaner. Där står det vad de boende behöver och önskar. Vi arbetar personcentrerat och därför är det viktigt för oss att veta hur vi arbetar enskilt med var och en enligt deras önskemål och behov. Där finns vi teamchefer som påminner om när genomförandeplanerna ska uppdateras. En annan sak är att man får anpassa sitt sätt att prata. Vi kan inte prata med alla på samma sätt, utan behöver individanpassa kommunikationen. Därför har vi också våra bemötandeplaner. Jag finns där och coachar och påminner om sånt. Det kan vara det svåra ibland resonerar Karla.

Karla är snabb med att tillägga.

– Det är det som gör det så kul. Det är därför jag är teamchef! Det är intressant att jobba så. Jag utvecklas själv dagligen.

– Det är såklart lite komplicerat. Som teamchef har du krav från ledningen och från medarbetare. Jag brukar tala om ett personcentrerat ledarskap för våra medarbetare och en personcentrarad omsorg för boende. Boendes närstående är med och hjälper till, berättar Amal.

Vilka är fördelarna med att arbeta i stiftelsen Stockholms Sjukhem?

– Stockholms Sjukhem är en jättebra arbetsgivare. Jag är glad och stolt att jobba här. Det är tydligt att man bryr sig om medarbetarna och satsar på kvalitet. Ett exempel på god kvalitet är mat- och måltiden; det ska vara fint och nyttigt. Och all konst och de fina lokalerna. Även i rekryteringen är det tydligt; man rekryterade hit på ett genomtänkt sätt! Det känns tryggt att det är personal som har kunskap! Det var det första jag reagerade på faktiskt. Att Stockholms Sjukhem tänker på och satsar på att få bra personal. Och att personalen som arbetar här får utbildning. Det är god kvalitet, säger Karla.

– Det är en utvecklande arbetsplats! Det händer saker varje dag. Vi har jättebra medarbetare som vi ska vara rädda om, säger Amal.

Vad är det roligaste med att få verka som teamchef inom vård och omsorg?

– Allt är roligt! Jag tycker om blandningen av omvårdad och administrativt arbete. Jag tycker om att finnas där för boende och personal. Att vi tillsammans gör det här. Och att coacha medarbetarna. Att vi jobbar mot gemensamma mål. Jag tycker det är kul att vara länken mellan verksamhetschef och medarbetare. Det ger mig utmaningar som gör att jag får möjlighet att utvecklas. Jag kan inte tänka mig att göra något annat! säger Karla.

– Att tillhöra teamet och vara med och skapa en positiv arbetsmiljö. Att arbeta i omsorgen på morgonen och arbeta med det administrativa på eftermiddagen. Det gör att jag får ta del av de fina samtalen med boende och samtidigt få vara chef för teamet. Vi utvecklas tillsammans! Vi arbetar tillsammans med förändringsarbete och jag för medarbetarnas talan till ledningen. Jag ångrar inte en dag att jag började på Stockholms Sjukhem! Säger Amal.

Vilka passar för rollen som temachef?

– Jag tror att man ska vara rättvis, omtänksam, vilja lära sig och utvecklas, vara stresstålig och en god förebild. Man ska kunna följa regler och rutiner och vilja få teamet att växa tillsammans. Man ska vara redo för förändringar. Jag rekommenderar andra som uppskattar detta att söka rollen som teamchef, säger Karla.

– Jag brukar säga att jag som teamchef ska vara lyhörd, ge frihet under ansvar och coacha medarbetarna i mitt team. Det är styrkor som jag ser att man bör ha, säger Amal.