Handhygienens dag uppmärksammades

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Idag uppmärksammandes handhygienens dag i våra verksamheter. I receptionen på Kungsholmen fanns Katja Udell, hygiensjuksköterska, och Susanne Stiernstedt, hygienläkare, båda från Vårdhygien Stockholm på plats. Här kunde den som ville testa sin handhygien genom att använda fluorescerande handsprit och se resultatet med hjälp av UV-ljus.

 

Lars Granath, patient på Primärvårdsrehab, var en som stannade till och spritade sina händer.

Du får skriva att de sa att jag hade spritat händerna väldigt bra och att min handhygien såg mycket bra ut i UV-ljuset.

 

Annika Hagman, enhetschef Paramedicin Rehabilitering, stannande också till för att kontrollera sin handhygien.

Vet inte om jag vågar sticka in händerna och se hur det ser ut.

Hygienläkare Susanne Stiernstedt, gav Annika godkänt:

Titta och tummarna ser också bra ut.

 

Sjuksköterskorna Ia Swahn och Edom Ayele som är hygienombud på Stockholms Sjukhem hade dukat upp ett litet eget hygienbord för medarbetarna på deras egen avdelning B1.

Det är viktigt att man hindrar smitta inom vården med hjälp av god handhygien. Den här dagen uppmärksammas i hela värden och det tycker jag är jättebra, säger Edom Ayele.