Föreläsare framför en skärm med deltagare som sitter med bredvid.

Madhuri Gogineni, överläkare på Stockholms Sjukhem, visar tillsammans med etikrådet som består av vård- och omsorgspersonal från Stockholms Sjukhems hur en etikrond går till i verkligheten. Från vänster Madhuri Goginei, Silya Molin, undersköterska, Rosita Lindskog, specialiserad undersköterska, Lisa Lüning Rusén, läkare, Birgitta Wiklund, specialistsjuksköterska, Helena Karlström, fysioterapeut.

Marie Cederschiöld-dagarna bidrog till kunskapsdelning

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Förra veckan arrangerades Marie Cederschiöld-dagarna på plats i aulan på Marie Cederschiöld högskola.

Under två dagar diskuterades etik och samskapande inom vård och omsorg. Arrangörer var Marie Cederschiöld högskola samt dess ägare, vilka består av Stockholms Sjukhem, Stora Sköndal, Bräcke diakoni och  Ersta diakoni.

Genom flera olika föreläsningar uppmärksammades aktuella teman och frågor med hjälp av forskning, professionell erfarenhet och ett användarperspektiv.

Som vård- och omsorgspersonal är grunden här att man hela tiden ska vara nyfiken och fråga vad som är viktigt för den boende eller för patienten

Bidraget från Stockholms Sjukhem hölls av Madhuri Gogineni, överläkare på Stockholms Sjukhem, och etikrådet som består av vård- och omsorgspersonal från Stockholms Sjukhems. Tillsammans visade de hur en etikrond går till i verkligheten. Madhuri berättade även om etikarbetet på Stockholms Sjukhem och att medarbetare utbildas i etik för att kunna erbjuda en bättre vård och omsorg till boende och patienter.

Madhuri ser fram emot att Marie Cederschiöld-dagarna arrangeras igen då de ger möjlighet till att dela kunskap mellan högskolans ägare. 

Varför är etik och samskapande inom vård och omsorg viktigt?

– Om jag utgår från våra etikronder så är de viktiga då de hjälper personal utveckla ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär att man respekterar patientens värderingar, önskemål och vad som är viktigt för personen. Det gör att patienter och boende kan delta och bidra i sin egen vård och omsorg på ett bättre sätt. Som vård- och omsorgspersonal är grunden här att man hela tiden ska vara nyfiken och fråga vad som är viktigt för den boende eller för patienten, säger Madhuri Gogineni.

Läs mer om Marie Cederschiöld-dagarna och de andra föreläsningarna på högskolans webbplats