Nyckelharpan är ISO-certifierade- men vad innebär det?

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Många känner till att ISO-certifiering är något positivt. Men vad innebär det egentligen? Nu är även Nyckelharpan ISO-certifierande! Christina Jansson, kvalitets & miljöansvarig, Stockholms Sjukhem, berättar.

Vad innebär ISO-certifiering?

– Att vi är ISO-certifierade innebär att vårt ledningssystem följer den struktur som anges i de internationella standarderna för kvalitet och miljö. SSH har valt att certifiera verksamheten för att kontinuerligt granska att ledningssystemet fungerar som det är avsett, att vi följer lagar och andra krav samt att patientsäkerhet och kvalitet garanterat utvecklas.

Är alla våra verksamheter (både sjukvård och äldreboenden) ISO-certifierade?

– Vi har valt att certifiera alla verksamheter som vi bedriver i egen regi.

I maj pågick den senaste revisionen (som avgör om man uppfyller kraven och kan ISO-certifieras). Nu har resultatet kommit.

– Det var två mindre avvikelser denna gång. Ett mycket bra resultat! Vi kan vara stolta över verksamheten och vårt fina ledningssystem! Stort grattis till Nyckelharpan som nu är certifierade inom både kvalitet och miljö! säger Christina.