Hur får jag en plats?

För att bli ansluten till den avancerade hemsjukvården (ASIH) krävs en remiss. I samband med att din läkare skriver remissen får du hjälp med det praktiska kring vårdvalet.

ASIH Bromma

ASIH-vård till patienter som bor i Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Sundbyberg och Sollentuna samt inom Ekerö kommun.

ASIH Innerstaden

ASIH-vård till patienter som bor på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Solna samt Lidingö.

Vem kan välja ASIH?

För att bli inskriven i ASIH ska du ha en sjukdom som kräver täta kontakter med vården. Det gäller t ex olika typer av cancersjukdomar, hjärtsvikt, KOL, MS, ALS eller allvarliga infektioner. ASIH som vårdform kan även erbjudas till dig som har behov av vård i livets slutskede.

Krävs det remiss för ASIH?

Ja, det är ditt medicinska tillstånd som avgör vilken vårdform som är lämpligast och det krävs alltid remiss av en läkare för att få en ASIH-plats.

Hur kan jag veta om det finns lediga platser?

Din läkare hjälper dig att ta reda på vilka vårdgivare inom ditt område som har lediga platser. Läkaren har tillgång till aktuell information om lediga platser hos alla ASIH-vårdgivare via en webbportal.

Kan jag ställa mig i kö hos en vårdgivare?

Nej, du kan bara välja bland de vårdgivare som har lediga platser. Vi har inte någon kö.

Måste jag välja vårdgivare?

Nej, om du inte kan eller vill välja, finns en särskild turordning som avgör vilken vårdgivare du erbjuds.

Kan jag byta vårdgivare?

Ja, om du inte är nöjd med vården kan du välja att byta till en annan vårdgivare inom ditt område. 

Kan jag välja fritt i hela länet?

Nej, det finns geografiska begränsningar eftersom ASIH-teamen ska kunna vara på plats hemma hos dig inom 30 minuter. Du kan välja mellan de vårdgivare som är godkända i det område där du bor. Länet är indelat i åtta olika geografiska områden. Stockholms Sjukhem har ASIH-team i två av de åtta områdena, se karta över våra områden.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-01-18 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan