Hemrehab

Du kan få hemrehabilitering som är rehabilitering i hemmet efter slutenvård, alternativt enstaka besök vid specifika behov.

Efter bedömning kan vi:

anpassa träning under begränsad tid, vid behov kan träningen fortsätta på vår mottagning

prova ut hjälpmedel

utfärda intyg vid ansökan om bostadsanpassning

Alla hjälpmedel är ett lån från Stockholms Läns Landsting och förskrivs av arbetsterapeut/fysioterapeut efter bedömning i samråd med dig. I vissa fall kan din terapeut bedöma att du behöver hyra hjälpmedel om ditt behov inte bedöms vara varaktigt. När du inte längre behöver dem ska de lämnas tillbaka. Mindre hjälpmedel, t.ex. rollatorer och duschpallar kan lämnas in på närmaste husläkarmottagning, Primärvårdsrehab eller till Sodexo hjälpmedelsservice. Större hjälpmedel som rullstolar och vårdarsängar hämtas av Sodexo.

Vid frågor om återlämning eller trasiga hjälpmedel vänligen ring Sodexo telefon 08-57 88 52 00 eller läs på www.sodexohjalpmedelsservice.se

Du kan även hyra och/eller köpa hjälpmedel och träningsredskap på:

Sodexo: 08-57 88 52 00 www.sodexohjalpmedelsservice.se

Varsam: 08-730 32 45, Kungsgatan 59, www.varsam.se

Sakta: 08-650 25 20, Fleminggatan 67, www.sakta.se