Beställning av journalkopia

Du kan beställa kopia av din journal genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via brev.

Du kan beställa kopior av din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster där e-legitimation krävs. Du kan även göra en skriftlig beställning per post till oss på Stockholms Sjukhem med hjälp av en beställningsblankett som ska innehålla personnummer, namn,  telefonnummer, vilken enhet du besökt, eventuellt år och datum för besöket.

Ladda ner beställningsblankett 

Beställning av en närståendes journalkopior

Fullmakt från närstående ska bifogas med beställningen. Fullmakten ska vara bevittnad av två personer. Beställaren ska uppvisa egen giltig legitimation. Om begäran kommer med post så ska en kopia på legitimationen bifogas. När vi fått in beställning sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren.

Beställning av journalkopior gällande avliden närstående

I beställningen bifoga ett registerutdrag från Skatteverket där ditt släktskap med den avlidna bekräftas. Du måste även uppvisa egen giltig legitimation. När vi fått in beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-06-10 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan