Sammanhållen journalföring

För att underlätta kommunikationen med patienten använder sig många vårdgivare av samma journalsystem, så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att vårdgivare, på elektronisk väg, kan dela uppgifterna i en journal med andra vårdgivare.

Stockholms Sjukhem dokumenterar i en sammanhållen journal. Det innebär att vi och andra vårdgivare kan se relevant information om våra patienters medicinska situation och få en mer samlad bild av vårdbehov, allt för att kunna ge bästa möjliga vård. Patienten slipper på så sätt också upprepa sin vårdhistoria i kontakt med en ny vårdgivare.

Den sammanhållna journalföringen är utformad så att den både stödjer vården och skyddar mot obehörig insyn. Sammanhållen journalföring regleras i Patientdatalagen.

Om du inte vill ha en sammanhållen journalföring

Om du inte vill att dina uppgifter dokumenteras i en sammanhållen journal måste du meddela vårdpersonalen som kan ordna så att din journal spärras. Det innebär att uppgifterna stängs för andra vårdgivare. Men då måste du själv berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge dig en bra vård.

Vill du veta mer om sammanhållen journalföring?

www.1177.se

www.datainspektionen.se

www.regeringen.se

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-08-15 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan