Register- och loggutdrag

Du kan ta del av del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter.

Loggutdrag kan beställas via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Loggutdrag kan också beställas via Stockholms Sjukhems med hjälp av beställningsblankett. 

Ladda mer beställningsblankett för register- och loggutdrag

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-03-31 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan