Neuroteam ger rehabilitering i hemmet

Kontakta oss

 08-617 12 01

Vårt neurotem erbjuder rehabilitering i hemmet och i hemmets närmiljö. Vi tar emot dig som är ny- eller återinsjuknande i stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som fått remiss från slutenvården eller specialistläkare.

Neuroteamet på Kungsholmen vänder sig till dig som är över 18 år och bor på Kungsholmen, Norrmalm eller i Solna

I teamet arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped och kurator. Vi vill stödja dig genom att erbjuda en individuellt anpassad rehabilitering. Målet är att du ska återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Neuroteamet erbjuder dig stöd med rehabilitering i hemmet eller i närmiljön, även mottagningsbesök kan förekomma.

Du kan få hjälp med:

Individanpassad träning och rådgivning

Stödjande samtal

Utprovning av hjälpmedel och stöd vid bostadsanpassning

Stöd till närstående och personliga assistenter

Kontakter med olika myndigheter, exempelvis Försäkringskassan och socialtjänst

Stöd i samband med återgång till arbete

Planering för fortsatt rehabilitering och träning

Patientavgifter

Hemrehabilitering är kostnadsfritt. Mottagningsbesök kostar 200 kronor. Frikort gäller.

Du behöver remiss 

För rehabilitering hos neuroteam på Kungsholmen behövs remiss från slutenvården eller kontakt från specialistläkare.

Har du synpunkter eller förslag?

Har du synpunkter på din vård och omsorg eller vår service? Låt oss veta. Dina erfarenheter är värdefulla och hjälper oss att bli bättre.

Här kan du skicka in förslag eller synpunkter

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-04-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan