Meny

Specialiserad rehabilitering

Avdelning 21

Remissansvarig

08-122 801 01 


Expedition

08-122 801 00​, fax 08-617 93 10 

 

Enhetschefer

08–122 803 11, 08-122 801 12

 

 

Avtalsansvarig överläkare

08–122 800 00

 

Verksamhetschef

08–122 800 00

 

Paramedicinsk chef

08–122 831 05

 

 

Ny adress och nytt namn i TakeCare

Från den 19 april 2021 hittar du Stockholms Sjukhems rehabilitering slutenvård på Sankt Görans sjukhusområde. Det beror på att vi bygger om och moderniserar hus B på Kungsholmen för framtidens vård.

Nytt namn i TakeCare: SSH-Rehab Avd 21A-B  
Hitta till oss: Rehabilitering, avdelning 21, Sankt Göransplan 4 vid S:t Görans sjukhus

E-remisser i TakeCare

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar oss i TakeCare som SSH – Rehab Avd 21A-B

Remisser kan även faxas till avd 21, fax 08-617 93 10

Vid frågor kontakta remissansvarig

08-122 801 01 

Remisshantering

Remisser bedöms kontinuerligt måndag till fredag. Vi skriver in patienter veckans alla dagar. För information om tillgängliga platser se www.belport.se.

Stockholms Sjukhem ingår i vårdvalet för specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Uppdraget omfattar patienter som genomgått operativa ingrepp eller genomgått medicinsk behandling på akutsjukhus och därefter är i behov av inneliggande rehabilitering. Även patienter som vårdas efter multitrauma omfattas av uppdraget.

Patienten ska vara medicinskt färdigbehandlad och kunna tillgodogöra sig aktiv rehabilitering.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2021-04-16 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan