Specialiserad rehabilitering

Avdelning B1 B2

Remissansvarig

08-122 801 01


Expedition

08-122 801 00​, fax 08-617 93 10 

 

Enhetschefer

08–122 803 11, 08-122 801 12

 

 

Avtalsansvarig överläkare

08–122 800 00

 

Verksamhetschef

08–122 800 00

 

Paramedicinsk chef

08–122 831 05

 

 

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar oss i TakeCare som:

SSH - Rehab avd B2

Remisser kan även skickas till faxnr: 08-617 93 10

Remisshantering

Remisser bedöms kontinuerligt måndag till fredag. Vi skriver in patienter veckans alla dagar. För information om tillgängliga platser se www.belport.se.

Stockholms Sjukhem ingår i vårdvalet för specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Uppdraget omfattar patienter som genomgått operativa ingrepp eller genomgått medicinsk behandling på akutsjukhus och därefter är i behov av inneliggande rehabilitering. Även patienter som vårdas efter multitrauma omfattas av uppdraget.

Patienten ska vara medicinskt färdigbehandlad och kunna tillgodogöra sig aktiv rehabilitering.

Över 96 procent är nöjda med sin rehabilitering

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-02-11 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan