D-vitamin minskar smärta och trötthet hos cancerpatienter

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Linda Björkhem-Bergman, docent och överläkare på Stockholms Sjukhem, har drivit ett forskningsprojekt som visat att palliativa cancerpatienter med D-vitaminbrist fått mindre smärta och trötthet när de blivit behandlade med vitamin D.

– Vi tycker att resultaten är mycket intressanta och hoppas att de kan komma till nytta för våra patienter.

I studien som pågått mellan 2017 och 2020 har 244 cancerpatienter med D-vitaminbrist deltagit och de har delats in i två grupper. En av grupperna har fått behandling med D-vitamin och den andra har fått så kallad placebo, men varken deltagarna eller de som delat ut vitaminet, eller placebon har vetat vem som fått vad. Det här har gjort att studien kunnat ge mycket tillförlitliga resultat. Studien har genomförts med patienter från ASIH Stockholms Södra, ASIH Stockholm Norr samt Stockholms Sjukhem.

– Det här är glädjande fynd. Den grupp som fått D-vitamin har behövt mindre morfin och vi har även sett att vitamin D inte gett några biverkningar, vilket också är ett viktigt fynd.

Minskad trötthet

En annan upptäckt är att effekten först syns på patienten efter tolv veckor.

– Så för cancerpatienter som har ganska kort tid kvar att leva har inte behandlingen lika stor nytta, säger Linda Björkhem-Bergman.

Det som händer framöver är därför att vi vill titta vidare på resultaten om trötthet och planerar nu att göra en ny studie

Extrem trötthet eller fatigue är ett mycket vanligt symtom vid cancer. Nästan alla cancerpatienter upplever fatigue i någon grad i samband med diagnos och behandling. Att behandling av D-vitaminbrist även kan minska trötthet hos cancerpatienterna är därför en viktig upptäckt då det idag inte finns någon bra behandling mot trötthet hos patientgruppen.

– Det som händer framöver är därför att vi vill titta vidare på resultaten om trötthet och planerar nu att göra en ny studie där vi inkluderar cancerpatienter som lider av just trötthet, säger Linda Björkhem-Bergman som även vill tacka alla patienter som deltagit i studien och all personal som hjälpt till att genomföra den.

Hur ska ni nu implementera resultaten ni fått i vården?

– Resultaten innebär att man kan pröva att behandla cancerpatienter som har en påvisad D-vitaminbrist med vitamin D för att få positiva effekter på smärta och trötthet, säger Linda Björkhem-Bergman

Läs hela studien som blivit publicerad i tidskriften Cancers

 

Linda Björkhem-Bergman, docent och överläkare på Stockholms Sjukhem.

Linda Björkhem-Bergman, docent och överläkare på Stockholms Sjukhem.

Personer bakom studien

Ansvarig läkare och forskare för studien Palliative-D är Linda Björkhem-Bergman, docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Stockholms Sjukhem

Ansvarig studieläkare för Palliative-D vid Stockholms Sjukhem var Dr Marie Nordström (PhD, överläkare)

Ansvarig studiesjuksköterska för Palliative-D vid Stockholms Sjukhem var Carina Sandberg, (Leg Ssk).

Caritha Klasson, ansvarig studiesjuksköterska vid ASIH Stockholms Södra, ASIH Stockholm Norr och Stockholms Sjukhem (PhD-student, Leg ssk)

Maria Helde-Frankling, studieläkare vid ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr, (PhD, överläkare)

 

Studien har finansierats av

Region Stockholm, Cancerfonden, Stockholms Sjukhems Jubileumsprogram, ASIH Stockholms Södra och ASIH Stockholm Norr