Marie Cederschiöld högskola – nytt namn 2022

Ersta Sköndal Bräcke högskola, där Stockholms Sjukhem är en av delägarna, byter namn till Marie Cederschiöld högskola. Namnet knyter an till högskolans historiska arv men pekar också mot framtiden. I liv och gärning manifesterade Marie Cederschiöld högskolans nuvarande devis: Kunskap i människans tjänst.

Stockholms Sjukhem är en av Ersta Sköndal Bräcke högskolas fyra ägare, tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal, Ersta diakoni och Bräcke Diakoni. För att stärka och utveckla högskolans profil har ägarna gemensamt fattat beslut om att byta namn till Marie Cederschiöld högskola. Det nya namnet kommer gradvis att fasas in i verksamheten under 2022.

Mer information om namnbytet på högskolans webbplats

Mer information om Stockholms Sjukhems ägarskap 

Marie Cederschiöld.

 

Marie Cederschiöld och högskolan

Marie Cederschiöld grundade Sveriges första diakonissanstalt 1851, och var dess föreståndare under tio år. Hon var en pionjär inom utbildning och människovårdande arbete i det svenska samhället. Verksamheten omfattade sjukvårdsutbildning men också utbildning inom socialpedagogik och lärarinneutbildning.

Marie Cederschiölds roll som kvinna och ansvarig för verksamheten är i ett historiskt perspektiv unik. Verksamheten var spektakulär även i samtidens ögon, och ifrågasattes från flera håll.

1861 flyttade utbildningen till Erstaberget. 1898 påbörjade Stora Sköndal sin verksamhet, och 1923 grundades Bräcke diakoni. Högskolan bildades 1 januari 1998 genom sammanslagning och integrering av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakonisällskap och Stiftelsen Stora Sköndal. 2010 blev även Bräcke Diakoni delägare, och 2019 anslöt Stockholms Sjukhem som ägare.

Under resans gång har utbildningen förändrats, kompletterats av andra utbildningar, vuxit, utvecklats och omvandlats till en modern akademisk högskola.