Överläkare Madhuri Gogineni höll en kurs i etik för ST-läkare. Den uppskattade kursen arrangerades i Stockholms Sjukhems aula på Kungsholmen i slutet av oktober. 

Överläkarna Madhuri Gogineni och Franziska Edvinsson, bjöd in till en tvådagarskurs om etik för ST-läkare i geriatrik från olika sjukhus. Kursen innehöll praktiska verktyg att arbeta med etik i vårdnära arbete. Kunskap som bland annat kan tillämpas i svåra beslut kring livsuppehållande behandlingar, etisk analys, moralisk stress, transkulturell etik och etikrond. Kursens lärandemetoder var mest interaktiva: primärt workshop-baserad med många fall och mycket tid för frågor och diskussion kring svåra etiska fall. Och i deltagarnas omdömen ser man att kursinnehållet och dess upplägg var uppskattat. 

”Organiserat och strukturerat. Kursen borde vara obligatorisk. Vill starta etiska ronder på hemmakliniken och få hjälp av Madhuri.” 

”Den här kursen borde även överläkarna gå och inrätta fler rutiner på avdelningen.” 

”Tyvärr är inte alla länder så bra på det här med etik så det här var en för mig lärorik kurs.” 

”Under kursen har jag tagit på mig mina etiska glasögon.” 

Det här är bara några av de fina kommentarer deltagarna skickat in i den skriftliga kursutvärderingen. 

 

– Kursen blev otroligt bra bemött av deltagarna. Även den muntliga utvärderingen på sista dagen var i stort sett helt positiv och alla tyckte att de lämnade dagarna med konkreta etiska verktyg och praktiska saker dem skulle testa på sina respektive sjukhus, berättar Madhuri.   

Är etik något som tas upp tillräckligt i läkarutbildningen, tycker du? 

– Ja, men oftast säger läkarkandidater och ST läkare att etik under utbildning är teoretisk och inte tillräckligt hands-on och relevant för det dagliga arbetet. Många önskar att skaffa sig konkreta verktyg att jobba med etik varje dag, säger Madhuri. 

Kommer det bli någon mer kurs av detta slag för andra målgrupper eller fler för ST-läkare?  

– Det hoppas vi på! Kursen är redan nu anpassad till alla ST läkare, oavsett specialitet, avslutar Madhuri. 

 

Om din organisation också vill gå denna kurs, ta kontakt med Madhuri.