Elisabet Åkesson, läkare och forskare på Stockholms Sjukhem, menar att Hjärna Tillsammans är ett viktigt nätverk.

Elisabet Åkesson, läkare och forskare på Stockholms Sjukhem, menar att Hjärna Tillsammans är ett viktigt nätverk.

Projekt mot psykisk ohälsa för personer som fått en hjärnskada

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Nätverket Hjärna Tillsammans, där Stockholms Sjukhem är en aktiv part, har fått drygt 4 miljoner från Allmänna Arvsfonden för projektet Hjärna Må Bra. En satsning för att motverka psykisk ohälsa och främja hälsa för personer med förvärvad hjärnskada.

I nätverket Hjärna Tillsammans samverkar olika vårdgivare i Stockholms län, föreningar för personer med egna erfarenheter och även andra verksamheter som möter personer med förvärvad hjärnskada. Projektet Hjärna Må Bra, där Afasiföreningen i Stockholm står som projektägare, ska pågå i tre år. Syftet är att fler som fått en hjärnskada, efter exempelvis en stroke, ska kunna ta del av anpassad fysisk aktivitet och uppleva delaktighet i samhället, något som kan vara livsavgörande.

Att det satsats på att motverka psykisk ohälsa är viktigt då forskning har visat att fysisk aktivitet är betydelsefullt för måendet

– Att det satsats på att motverka psykisk ohälsa är viktigt då forskning har visat att fysisk aktivitet är betydelsefullt för måendet. Dessutom kan personer med egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada dela med sig av viktig kunskap och vara förebilder för de med en ny skada så de lättare kan komma igång med livet efter skadan, säger Elisabet Åkesson, läkare och forskare på Stockholms Sjukhem som varit med i nätverkets styrgrupp.

Samlad kunskap

Alla som får någon form av vård eller rehabilitering efter förvärvad hjärnskada ska informeras av personal på Stockholms Sjukhem om nätverket Hjärna Tillsammans och att det går att vända sig dit.

 Det betyder mycket för de här personerna och deras närstående att den här samlade kunskapen finns på ett och samma ställe, säger Elisabet Åkesson.

Läs mer på Hjärna Tillsammans webbplats