Logotyp av Marie Cedershiöld

Nu heter vår högskola Marie Cederschiöld högskola

Idag övergår Ersta Sköndal Bräcke högskola till att heta Marie Cederschiöld högskola. Från och med dagens terminsstart blir högskolan, där Stockholms Sjukhem är en av ägarna, namngiven efter en kvinnlig pionjär inom sjukvården.

I höstas fattade högskolans ägare beslut om att ändra högskolans namn. Utgångspunkten har varit att ta högskolans unika arv och identitet in i framtiden. Valet av namn har varit en process som involverat både högskolan och de fyra ägarna. Högskolan ägs av Ersta diakoni samt stiftelserna Stockholms Sjukhem, Stora Sköndal och Bräcke diakoni.

Inför högskolans namnbyte har en ny logotyp tagits fram. Det är en siluett av Marie Cederschiöld som har tecknats för att efterlikna de fotografier och porträtt som finns av henne. 

Läs mer på Marie Cederschiöld högskolas webbplats

Marie Cedersciöld

Men vem var Marie Cederschiöld?

Marie Cederschiöld var en av 1800-talets främsta pionjärer inom utbildning, sjukvård och socialt arbete och hon blev 1851 föreståndarinna för Sveriges första diakonissanstalt. Under Maries ledarskap startades bland annat utbildningar inom sjukvård och socialpedagogik. Den sjukvårdsutbildning hon tog initiativ till utvecklades så småningom till det sjuksköterskeprogram högskolan i dag driver.

Marie arbetade redan från början i linje med det som nu är högskolans devis, Kunskap i människans tjänst. Högskolans inriktning mot vård, omsorg, välfärd och socialt arbete, liksom för existentiella frågor och konstnärliga perspektiv, speglar därmed högskolans historia.