Stockholms Sjukhem har fått nationellt uppdrag för högspecialiserad vård av ryggmärgsskadade

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem har varit med i Region Stockholms ansökan om nationellt uppdrag för ryggmärgsskadade som nu har gått igenom. Vi ingår sedan många år tillbaka i Regionens ryggmärgsskadevårdkedja där uppdraget under hösten har förnyats.

Stockholms Sjukhem är redan idag en del av vårdkedjan och erbjuder specialiserad rehabilitering till ryggmärgsskadade i slutenvård. 

– Vi har fått förnyat förtroende och kommer nu att satsa på att ytterligare utveckla vår verksamhet, säger Alexis Wärmländer, verksamhetschef för rehabilitering på Stockholms Sjukhem. 

Alexis Wärmländer, verksamhetschef för rehabilitering.

Blir ett av fyra centra 

Ännu en glädjande nyhet är att Socialstyrelsen har gett Region Stockholm förtroende att bli ett av fyra centra för den svenska högspecialiserade vården av barn och vuxna med förvärvade ryggmärgsskador. Här är Stockholms Sjukhem nu en av tre vårdgivare i regionen som bedriver rehabilitering inom uppdragets sammanhållna vårdkedja.  

– Det här ska ge en mer jämlik vård i hela landet då det blir färre som har ansvar för den här vården men att den samtidigt kan bli mer enhetlig.  

Personalen ska känna stolthet

Under 2022 kommer det vara en omställningsperiod och från april 2023 är det fyra regioner som ska bedriva vården. Stockholms Sjukhem kommer därför även ta emot patienter från andra län när förändringen går igenom så uppdraget växer och det höjer kraven på verksamheten.  

– 
När vi nu har fått båda dessa uppdrag kan vi jobba vidare och satsa ännu mer på att utveckla kompetens hos våra medarbetare. Vi ska bland annat ha en närmare samarbete med anestesikliniken på St: Göran så att hela vår personal blir säkrare med att hantera andningsrespiratorer och så kallade trackar. Utöver det ska vi även inleda ett samarbete med en specialisturolog som ska hjälpa oss utveckla vårt arbete med urologiska komplikationer. 

Alexis Wärmländer menar att uppdraget är ett kvitto på den goda vård som redan bedrivs på Stockholms Sjukhem.  

– 
Det känns väldigt roligt att få fortsätta jobba med den här vården, det blir en utmaning och ett ansvar. Vi är en av få enheter som har kompetens för att kunna ge den här viktiga vården, det blir en profilering som vi verkligen ska känna stolthet över!