Från vänster Cecilia Elving, ordförande i kulturnämnden (L), Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionsråd (L), Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem, Marianne Reimers, chefläkare Stockholms Sjukhem.

Från vänster Cecilia Elving, ordförande i kulturnämnden (L), Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionsråd (L), Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem, Marianne Reimers, chefläkare Stockholms Sjukhem.

Samtal om pandemi och framtidens sjukvård

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Idag har vi haft besök av Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionsråd (L) och Cecilia Elving, ordförande i kulturnämnden (L). De samtalade med vår sjukhusdirektör Karin Thalén och chefläkare Marianne Reimers.

Ämnen som togs upp var bland annat erfarenheter från pandemin, framför allt från geriatriken och äldreomsorgen, exempelvis de snabba förloppen och den stora omfattningen. Andra ämnen var hur vi på Stockholms Sjukhem har arbetet med skyddsutrustning, omorganisation, beslut och information under pandemin.

Inför framtiden berördes frågor om hur ramarna för läkarinsatser i säbo (särskilt boende) och GSIH (geriatrisk vård i hemmet) behöver utvecklas, liksom möjligheterna att skapa bättre samverkansformer mellan akutsjukvård, primärvård och kommun.