Anette Alvariza, specialistsjuksköterska och professor i palliativ vård.

Anette Alvariza, specialistsjuksköterska och professor i palliativ vård.

Vill bidra med stöd och utveckla idéer inom palliativ omvårdnad

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Anette Alvariza, specialistsjuksköterska och professor i palliativ vård, har jobbat på Stockholms Sjukhem sedan september. Här berättar hon om sin första tid och vad som ska hända framöver.

Hur har det hittills varit på Stockholms Sjukhem?

– Jag har känt mig fint välkomnad och har börjat etablera kontakter här. Jag har hospiterat vid vår palliativa vårdavdelning och vid vår avancerade sjukvård i hemmet (ASIH), både Innerstaden och i Bromma. I början av december hade jag tillsammans med Anne-Marie Boström, sjuksköterska och docent och Ewa Stenwall, sjuksköterska och lektor, ett möte där vi bjöd in alla specialistsjuksköterskor på Stockholms Sjukhem. Tanken är att vi ska ha regelbundna möten och dra nytta av varandras kompetenser. Specialistsjuksköterskorna kommer också att vara nyckelpersoner för mig i min roll och de är också viktiga aktörer i implementering av den Nationella vårdplanen för palliativ vård, ett projekt som leds av överläkare Christel Hedman och där jag kommer vara med och bidra en del.

När kan medarbetarna vända sig till dig?

– Om man har frågor kring palliativ omvårdnad, organisation, eller om man har idéer på hur något kan förbättras eller stärkas i vården. Både för medarbetare och patienter. Jag kan bidra med vad det redan finns för evidens och nya sätt att arbeta. Jag kan hjälpa till att utveckla en idé eller strukturera en projektplan som man kan ta vidare i vården. Men det kan också vara enkla frågor, kanske vill man ha kontakt med någon, jag har ett stort kontaktnät och om man exempelvis söker någon forskare så kan jag kanske vara mellanhand.

Kan medarbetare från andra verksamhetsområden vända sig till dig?

– Ja, palliativ vård bör vara högaktuellt för alla verksamhetsområden på Stockholms Sjukhem. Exempelvis tror jag att min kunskap kring stöd till familj och närstående kan vara värdefullt. Det är ett forskningsområde som jag har varit med och drivit framåt nu i många år.

Vad händer framöver?

– Vi kommer ha regelbundna möten med specialistsjuksköterskorna på Stockholms Sjukhem och vi planerar ett firande av Sjuksköterskans dag nästa år.

Något mer du vill lyfta?

– Jag kommer fortsätta leda ett forskningsprojekt som jag arbetat med sedan två år tillbaka tillsammans med en projektgrupp som även inkluderar nyligen registrerade doktoranden Cecilia Högberg som finansieras av Stockholms Sjukhem. Ny medarbetare i projektet är även Pelle Fürst, överläkare och medicine doktor, som arbetar här i verksamheten. Projektet ska undersöka om en webbsida (närstående.se) kan fungera som stöd till närstående till personer med palliativa vårdbehov. Webbsidan består av filmer i form av samtal mellan närstående och vårdpersonal samt informativa texter och länkar. Det finns också ett chatforum där närstående kan dela erfarenheter med andra närstående. Patienter och närstående från ASIH Innerstaden och ASIH Bromma ska också få möjlighet att vara med i den här studien framöver.

Om Anette Alvariza

Anette Alvariza arbetar halvtid på Stockholms Sjukhem och sitter i nära anslutning till den palliativa vården på Kungsholmen. Hon är specialistsjuksköterska i cancervård och disputerade 2012, för tre år sedan blev hon professor i palliativ vård.

När Anette inte är på Stockholms Sjukhem jobbar hon på Marie Cederschiöld högskola, Palliativt forskningscentrum, hon är också ämnesföreträdare för palliativ vård i forskarutbildningen. Sedan oktober i år är hon nya vetenskaplig ledare för Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.

Stockholms Sjukhem blev delägare i Marie Cederschiöld högskola i januari 2020 och har sedan dess betalat ett delägarbidrag till högskolan. Anette Alvarizas och Cecilia Högbergs tjänster finansieras nu med delägarbidraget.